"POLICY PAPERS" nr 12/2015 "Korea Płn. – spowolnienie programów zbrojeniowych ?”

Autor: Rafał Ciastoń |
08.04.2015

Rok 2014 nie przyniósł kolejnych widowiskowych sukcesów północnokoreańskiego programu jądrowego czy rakietowego – nie doszło do kolejnego testu ładunku nuklearnego czy pocisku międzykontynentalnego. Nie oznacza to jednak, iż programy te zostały zaniedbane, a jedynie to, że prace z nimi związane nabrały innego, mniej spektakularnego, charakteru.

"POLICY PAPERS" nr 11/2015 "Relacje niemiecko – rosyjskie w cieniu konfliktu na Ukrainie”

Autor: Beata Jurkowicz |
24.03.2015

Wymiana handlowa pomiędzy Niemcami a Rosją w 2014 roku spadła o 20 proc., a rokowania na rok bieżący też nie są pomyślne. Jest to niewątpliwie efekt sankcji nałożonych przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone na Federację Rosyjską. Niemcy są dla Rosji trzecim partnerem handlowym, przy czym istotną część rosyjskiego eksportu do RFN stanowią dostawy ropy i gazu. Zresztą to właśnie uzależnienie od rosyjskich surowców energetycznych spowodowało przymykanie oczu przez niemieckich polityków na brak rządów prawa w Rosji. Do momentu aneksji Krymu przez Rosję rząd federalny RFN koncentrował się w polityce wobec Moskwy przede wszystkim na budowaniu wielu form współpracy i dialogu, mających na celu zbliżenie Rosji ze strukturami Zachodu. Z tego też względu jeszcze w listopadzie 2013 roku Rosjanie uważali, że z żadnym innym krajem stosunki nie są tak dobre, jak z Niemcami, a 60 proc. oceniało te relacje jako przyjazne lub partnerskie – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badania Opinii Publicznej IFAK w Kijowie na zlecenie Deutsche Welle. Natomiast pod koniec 2014 roku takiego zdania było już tylko 26 proc. Rosjan, a ponad połowa (53 proc.) stwierdziła, że stosunki rosyjsko-niemieckie są napięte lub wręcz wrogie. Zmiana nastawienia do Niemiec w rosyjskim społeczeństwie to skutek działania sankcji, jak też antyzachodniej propagandy kreowanej przez Kreml.

"POLICY PAPERS" nr 10/2015 "The ‘New Silk Road’ strategy –China’s road to domination in Asia ?”

Autor: Michal Jarocki |
16.03.2015

China is about to start (officially) its new ambitious political project, which will change the geopolitics of Eurasia. Construction of a series of trade links will increase the volume of trade between China and other areas of the region, including Europe - Beijing's main trading partner.