"POLICY PAPERS" nr 33/2015 "Wojna z Kalifatem II: armia Państwa Islamskiego po roku”

Autor: Tomasz Otłowski |
28.10.2015

Gdy latem 2014 roku islamscy ekstremiści z Państwa Islamskiego (IS) powołali do życia swój samozwańczy kalifat, oznaczało to pojawienie się całkowicie nowej jakości w zakresie ewolucji globalnego ruchu sunnickiego dżihadu. Jednym z elementów, wyróżniającym IS od wcześniej działających lub dawniej powstałych grup w ramach sunnickiej odmiany islamizmu, jest konsekwentnie wdrażana w życie próba budowy profesjonalnych sił i struktur bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza formacji militarnych. Niemal rok temu, w ramach pierwszej serii publikacji Zespołu Analiz FAE poświęconych wojnie z kalifatem, przedstawiliśmy analizę dotyczącą „Armii Państwa Islamskiego” (API). Oceniliśmy wówczas jej ówczesny potencjał kadrowy, siły i środki, strukturę, a także elementy taktyki. Dzisiaj wracamy do tego tematu, dysponując nieco większym zasobem wiedzy i danych, które pojawiły się od momentu publikacji poprzedniej analizy na ten temat.

"POLICY PAPERS" nr 32/2015 "Wojna z Kalifatem II: zachodnie kobiety dżihadu”

Autor: Kamil Szubart |
13.10.2015

Za sprawą urodzonej w Polsce Karoliny R., skazanej w Düsseldorfie prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za działalność o charakterze terrorystycznym w ramach Państwa Islamskiego (IS), polska opinia publiczna zaczęła zwracać uwagę na rolę kobiet – obywatelek państw zachodnich – w działalności islamskich ekstremistów spod czarnego sztandaru. Jak się okazuje, w strukturach tej najbardziej dynamicznie rozwijającej się organizacji terrorystycznej globalnego ruchu dżihadu kobiety pełnią nie mniej ważną rolę, niż mężczyźni. Zasadne jest zatem pytanie: kim są i jakie motywy kierują kobietami z Zachodu, zasilającymi szeregi IS?

"POLICY PAPERS" nr 31/2015 "Wojna z Kalifatem II: cele, siły i środki koalicji – stan po roku”

Autor: Rafał Ciastoń |
09.10.2015

Prowadzona pod kuratelą Stanów Zjednoczonych kampania powietrzna przeciwko Państwu Islamskiemu i powołanemu przezeń kalifatowi toczy się już drugi rok, jednak nawet największym optymistom trudno byłoby powiedzieć, iż w sposób radykalny ograniczyła ona zdolności bojowe i swobodę operacyjną islamistów. Cezura jednego roku stanowi jednak dobrą okazję do tego, by na nowo przyjrzeć się siłom koalicji w regionie – tym bardziej, iż w ostatnim czasie doszło do poważnej zmiany sytuacji operacyjnej nad terytorium Syrii, gdzie pojawiły się samoloty sił powietrznych (WWS) FR.