Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 7/2015: "Sytuacja bezpieczeństwa i integracja Ukrainy z UE – stan faktyczny i prognozy”

Autor: Piotr Kuspys |
20.05.2015

27 kwietnia br. w Kijowie odbył się XVII Szczyt Unia Europejska-Ukraina - pierwszy po Majdanie i po podpisaniu przez Kijów umowy stowarzyszeniowej. Dla strony ukraińskiej spotkanie miało być okazją do wzmocnienia wizerunku władzy wobec negatywnych nastrojów społecznych, dla UE – sposobnością do przypomnienia ukraińskim politykom, że nie będzie taryfy ulgowej w kwestii reform. Co zmieniło się po Majdanie i jakie są perspektywy dla ukraińskiej gospodarki i europejskich aspiracji Kijowa?

Biuletyn "OPINIE" nr 6/2015: "Beludżystan – gorące pogranicze Środkowego Wschodu i Azji Południowej (cz. I)”

Autor: Jakub Gajda |
11.05.2015

Beludżowie, jako grupa etniczna o silnych aspiracjach narodowych, pozostają podzieleni przez granice trzech państw: Afganistanu, Iranu i Pakistanu. Bez względu na przynależność państwową danej części ziem Beludżystanu, cały region uznawany jest za jeden z najbardziej niestabilnych w tej części świata. To tutaj toczy się polityczno-gospodarcza gra, w którą zaangażowane są również państwa spoza wymienionej trójki. Tereny Beludżystanu są przy tym narażone na napięcia związane z narastającą w świecie islamu rywalizacją sunnicko-szyicką.

Biuletyn "OPINIE" nr 5/2015: "Przemyślenia na temat polityki wobec Rosji”

Autor: Karsten D. Voigt |
15.04.2015

Niekiedy z dalszej perspektywy obraz staje się wyraźniejszy. Kilka tygodni temu rozmawiałem z chińskimi ekspertami ds. Ukrainy i Rosji. Ich analiza: konflikt na Krymie i we wschodniej Ukrainie będzie stanowił jeszcze większy punt zwrotny w polityce europejskiej i międzynarodowej, niż ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r. Zaprzeczyłem, ponieważ naszym celem miało być zaprowadzenie ładu i pokoju w całej Europie przy udziale Rosji. Ale negatywne doświadczenia minionych miesięcy świadczą, że cel ten został odsunięty na daleki plan. Ten fatalny obrót spraw nie jest jednak w pierwszej kolejności skutkiem zachodniej polityki.
Po rozpadzie Związku Radzieckiego, który w znacznej mierze przebiegł w sposób pokojowy, współpraca w Europie pogłębiała się i nabierała tempa: Rosja została przyjęta w skład Rady Europy i stała się partnerem dla Unii Europejskiej oraz NATO. Rósł handel i wymiana kulturalna, sieć ogólnoeuropejskich relacji stawała się coraz gęstsza. Pełne członkostwo Rosji w UE i w NATO nigdy wprawdzie nie było realne, jednak Zachód starał się o bliższą współpracę, nawet jeżeli czynił to niekonsekwentnie. Wielka Koalicja w Niemczech (CDU/CSU i SPD) jeszcze jesienią 2013 r. starała się pogłębić współpracę z Rosją poprzez nowe inicjatywy.