Jesteś na stronie:

Biuletyn OPNIE nr 19/2010 "Rozczarowanie - polityka administracji Baracka Obamy wobec Ameryki Łacińskiej"

Autor: Marcin Maroszek |
28.05.2010

Kiedy w styczniu 2009 r. Barack Obama obejmował urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ameryka Łacińska z nadzieją oczekiwała serii pozytywnych zmian w polityce Waszyngtonu wobec regionu. Po ponad roku rządów nowej administracji, mimo pewnych pozytywnych sygnałów, rejestr jej dokonań na zachodniej półkuli jednak rozczarowuje.

 

Biuletyn OPINIE nr 18/2010 "Europejska Wspólnota Energetyczna. Szanse dla gospodarki i perspektywy zmian"

Autor: Tomasz Niedziółka |
24.05.2010

Podpisanie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali w dniu 18 kwietnia 1951 roku zapoczątkowało trwający ponad 60 lat proces integracji państw europejskich. Traktat ten stał się katalizatorem zmian, które na zawsze odmienić miały polityczną oraz gospodarczą sytuację w Europie, starającej się podźwignąć z kolan po okresie II Wojny Światowej. Równo 60 lat po tych wydarzeniach Europa na nowo staje w obliczu konieczności zmierzenia się z trudną dla niej sytuacją. Jest nią jej wewnętrzny polityczny oraz gospodarczy kryzys, który zatacza coraz szersze kręgi. W obliczu zagrożenia historia wydaje się jednak zakreślać koło, gdyż tak jak przed sześćdziesięcioma laty, tak i dzisiaj pojawia się koncepcja zawiązania kolejnej, czwartej już Wspólnoty, mającej stać się dla Europy sposobem rozwiązania problemów.

Biuletyn OPINIE nr 17/2010 "Polityka energetyczna FR wobec Azji Centralnej"

Autor: Piotr Kuspys |
13.05.2011

Polityka gospodarcza Federacji Rosyjskiej wobec państw Azji Środkowej jest częścią większej strategii energetycznej Kremla. Zainteresowanie tym obszarem jest podyktowane chęcią uzyskania kontroli nad bogactwami naturalnymi, którą Kreml stracił wskutek dezintegracji ZSRR. Nowa sytuacja polityczna, z dominującą pozycją Rosji, stwarzała nowe możliwości zarówno dla państw azjatyckich, jak i dla Moskwy.