Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 12/2013: "Afganistan vs. Pakistan: zapomniany konflikt o granicę"

Autor: Jakub Gajda |
10.06.2013

Afganistan jest kluczowym państwem położonym pomiędzy Bliskim Wschodem, Azją Środkową i Azją Południową. Konflikt afgański, który toczy się nieprzerwanie od trzydziestu pięciu lat, przyniósł dotychczas kilka zmian związanych z poziomem zaangażowania poszczególnych państw trzecich. Po niemal dwunastu latach, w czasie których karty próbowały rozdawać Stany Zjednoczone oraz NATO, stopniowo uwaga afgańskich polityków oraz regionalnych mediów zwraca się w stronę relacji rządu Hamida Karzaja z Indiami i Pakistanem.

Biuletyn "OPINIE" nr 11/2013: "Konflikt cypryjsko-turecki a europejskie perspektywy Turcji"

Autor: Elżbieta Daszkowska |
27.05.2013

Ścisła integracja z krajami Europy Zachodniej stanowiła strategiczny cel polityki zagranicznej Turcji już od lat 50. XX w. Z tego też powodu Ankara jest jednym z najstarszych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego (od 1952 r.), a pierwszy raz wniosek o członkostwo do Wspólnot Europejskich zgłosiła jeszcze w 1959 r. W 1963 r. został zaś podpisany układ o stowarzyszeniu, dotyczący ustanowienia unii celnej między Turcją a EWG, formalnie funkcjonującej od 1996 r. Współpraca Ankary z NATO przez dłuższy czas układała się pomyślnie, wzmacniając ambicje europejskie Turcji. Cieniem na pomyślną realizację tych planów położyły się jednak złe relacje międzysąsiedzkie z Grecją i Cyprem. Przyłączenie tego ostatniego państwa do struktur Unii Europejskiej w 2004 r. miało wpływ na zablokowanie rozmów na linii Ankara-Bruksela, dotyczących rozszerzenia granic Unii poza Bosfor, jak również przyczyniło się do ochłodzenia bardzo dobrych relacji tego kraju z sojusznikami z NATO w kontekście stosunku do Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) UE.

Biuletyn "OPINIE" nr 10/2013: "Ukraina – koniec marzeń o zbliżeniu z UE?"

Autor: Piotr Kuspys |
21.05.2013

Im bliżej do jesiennego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, tym bardziej niepewną wydaje się być perspektywa integracji europejskiej Ukrainy. Wysuwane ultimatum ze strony świata zachodniego w sprawie Tymoszenko i reform wewnętrznych są zapowiedzą restrykcji i dyscypliny wynikającej z przyłączenia się do UE, co, w mniemaniu ukraińskich polityków, jest im nie na rękę. W konsekwencji nie obserwujmy oczekiwanych zmian i większego zainteresowania ze strony Kijowa. Czy zatem jesteśmy świadkami wycofywania się Ukrainy z zapowiadanego zbliżenia z UE?