Zarząd Fundacji

Ireneusz Bil, Prezes Zarządu Fundacji Amicus Europae

 

Urodzony w 1973 roku w Lublinie. Doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja: rynki energii i bezpieczeństwo energetyczne), absolwent i wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Instytut Gospodarki Światowej) i  dyplomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) przy Uniwersytecie Warszawskim. Członek Rady Naukowej fundacji Parlamentu Europejskiego - Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych (FEPS), Rady wiedeńskiego Centrum Współpracy i Pokoju oraz proeuropejskiego think-tanku in.Europa. W latach 1997 - 2004 ekspert w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Biurze Integracji Europejskiej oraz Biurze Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2005 – 2006 Zastępca Dyrektora i p.o. Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta RP. Uczestnik programów studyjnych i stypendialnych Departamentu Stanu USA, Fundacji Bertelsmanna, Fundacji ZEIT, Fundacji Koerbera i Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Inspektor Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (CFE), uczestnik licznych inspekcji w Polsce i za granicą. Jest/był członkiem międzynarodowych organizacji analitycznych i stowarzyszeń, m.in. Commission on the Black Sea, International Association for Energy Economics; członek Komisji Konsultacyjnej przy Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego. Doradca polskich i międzynarodowych instytucji i przedsiębiorstw w obszarze rynków energii, autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych, rynków energii, bezpieczeństwa międzynarodowego i integracji europejskiej. Zna język angielski, niemiecki i rosyjski.