Biuro Fundacji

 
Bartosz Rydliński, Koordynator projektów Fundacji Amicus Europae

     
     

Urodzony w 1985 roku w Nowy Dworze Mazowieckim. Doktor politologii, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Polityki Zagranicznej Akademii Dyplomatycznej PISM. Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych AON oraz w Instytucie Politologii UKSW. Ukończył między innymi warsztaty eksperckie Fundacji Amicus Europae „Akademia Młodych Liderów”, Letnią Akademię Integracji Europejskiej Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Stażysta Fundacji Bertelsmanna oraz polskiego działu tygodnika „Newsweek”. W 2014 roku visiting scholar na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Publikował w prasie krajowej i zagranicznej zajmującej się kwestiami społecznymi i międzynarodowymi. Zna język angielski.