Jesteś na stronie:

Zaproszenie konferencja "Lewica w nowej rzeczywistości. Współpraca, strategia, program." Warszawa, 28 listopada 2015 r.

 Forum Postępu Edukacja-Kultura-Polityka

Wybory parlamentarne z października 2015 r. dokonały gruntownej zmiany sceny politycznej. Po raz pierwszy od lat 20-tych XX wieku Sejm pozostaje bez reprezentacji partii, utożsamiającej się z ideami socjaldemokratycznymi. Stawia to przed szeroko rozumianym ruchem lewicowym w Polsce potrzebę głębszej refleksji nad aktualną kondycją lewicy i strategią na przyszłość.
 
Kierując się troską o integrację środowiska postępowych fundacji i stowarzyszeń, we wrześniu 2015 r. powołaliśmy „Forum Postępu”, inicjatywę kilkunastu instytucji i organizacji pozarządowych.
 
Celem Forum jest stworzenie nowej platformy współpracy, korzystającej z efektów skali i synergii, umożliwiającej realizację wspólnych, cięższych gatunkowo i większych organizacyjnie projektów. Szczególnym obszarem uwagi Forum będą sprawy programowe lewicy.
 
 
W imieniu naszego Forum chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na konferencję pt. „Lewica w nowej rzeczywistości. Współpraca, strategia, program.” Podczas dyskusji chcemy nie tyle poszukiwać źródeł kryzysu czy wskazywać polityczne błędy, lecz podjąć konstruktywną próbę zarysowania strategii dla lewicy na najbliższe lata. Jesteśmy bowiem przekonani, że polityczna dominacja prawicy w
polskiej polityce jest zjawiskiem o tyle bolesnym, co przejściowym. Polacy potrzebują politycznej reprezentacji lewicy – w parlamencie i poza – która bronić będzie idei społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie i liberalnego światopoglądowo.
 
 
Konferencja odbędzie się w dniu 28 listopada 2015 r. w Warszawie, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14 w godz. 11.00-15.00. 
 
 
Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na e-mail: fundacja@fae.pl
 
Komitet Koordynacyjny Forum Postępu
 
 
 
Program Konferencji
 
„Lewica w nowej rzeczywistości. Współpraca, strategia, program”
 
 
10.30 Rejestracja uczestników
 
11.00 Powitanie gości przez przedstawicieli Forum Postępu
 
11.20 Wprowadzenie do dyskusji
- Prof. Jacek Raciborski
- Dr Anna Materska-Sosnowska
- Dr Maciej Gdula
 
12.00 Dyskusja 
 
14.30 Podsumowanie dyskusji
 
15.00 Poczęstunek bufetowy