Rada Fundacji

Aleksander Kwaśniewski, Przewodniczący Rady Fundacji Amicus Europae

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 23 grudnia 1995 do 23 grudnia 2005. Minister w rządach Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego. Założyciel Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, poseł na Sejm I i II kadencji.

 

Adam Daniel Rotfeld, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Amicus Europae

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 roku, b. dyrektor Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w Sztokholmie.

 

 

Stanisław Ciosek

Uczestnik obrad "Okrągłego Stołu", b. ambasador PRL, RP w ZSRR i Rosji. 

 

Stanisław Marek Jaśkiewicz

Wieloletni urzędnik służby cywilnej, b. podsekretarz stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w l. 2002- 2005.

 

 

Stanisław Pawlak 

Sędzia Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

  Marek Grela

Dyplomata, m.in.  wiceminister spraw zagranicznych, stały przedstawiciel przy FAO, pierwszy Ambasador RP przy Unii Europejskiej. W l. 2006 - 2012 był dyrektorem w sekretariacie Rady UE  w Brukseli oraz  doradcą w europejskiej służbie dyplomatycznej (ESDZ). Wykładowca akademicki.

 

 

  Marek Siwiec

Wieloletni poseł na Sejm RP, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (1993-1996). Od 1996 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a od 1997 do 2004 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2004 – 2014 poseł do Parlamentu Europejskiego, w 2007 r. wybrany na wiceprzewodniczącego PE.