Jesteś na stronie:

Kiedy mury runą? Białoruś po "wyborach" 2020.

8 października 2020 roku Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae", Fundacja im. Friedricha Eberta, New Eastern Europe oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zorganizowali dyskusję online pt. "Kiedy mury runą? Białoruś po "wyborach" 2020", towarzyszącą Kongresowi Współpracy Transgranicznej Lublin 2020.

Dyskusja była moderowana przez dr Iwonę Reichardt (New Eastern Europe). Wzięli w niej udział : Robert Biedroń (Przewodniczący delegacji PE do spraw stosunków z Białorusią, S&D), Andrzej Poczobut (dziennikarz, Grodno) oraz Olga Dryndova (Belarus-Analysen, Uniwersytet w Bremie).

Słowo wstępu wygłosili dr Ireneusz Bil (Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae") oraz dr Ernst Hillebrand (Fundacja im. Friedricha Eberta).

Dyrektor Bil zwrócił uwagę, że tempo wydarzeń jest bardzo szybkie nie tylko na Białorusi ale i na arenie międzynarodowej dlatego wymiana poglądów jest bardzo ważna. Dyrektor nakreślił trzy płaszczyzny do dyskusji. Pierwsza płaszczyzna stanowi aspekt społeczny. Na Białorusi nastąpił wybuch społecznego entuzjazmu, jednocześnie wiele osób zostało zatrzymanych, liderzy wydaleni z kraju. Drugi wymiar to wymiar polityczny, wszystko zaczęło się od „wyborów prezydenckich” 9 sierpnia. Doszło ewidentnie do dekompozycji władzy, pojawiły się silne represje, wysoka dynamika polityczna po stronie władz jak i opozycji. Trzeci wymiar to wymiar globalny czyli jak na to co dzieje się na Białorusi reaguje Unia Europejska, sąsiedzi.

Cała dyskusja dostępna jest w języku polskim oraz niemieckim, pod poniższymi linkami:

https://zoom.us/j/93098429588
PL https://www.facebook.com/fundacja.amicus.europae
DE https://www.facebook.com/FESWarschau