Jesteś na stronie:

10 lat Fundacji "Amicus Europae" - Konferencja Jubileuszowa

15 listopada br. Fundacja "Amicus Europae" obchodzić będzie swoje 10lecie.

Z tej okazji władze Fundacji organizują międzynarodową konferencję: Europa – wczoraj, dziś i jutro. Społeczeństwa, instytucje i porządek prawny. Więcej na stronie 10lat.fae.pl

W 2014 roku Fundacja "Amicus Europae" obchodzi swoje 10-lecie. Z okazji Jubileuszu organizuje konferencję międzynarodową będącą okazją do dyskusji na temat zmian w Europie w ciągu ostatnich 25 lat, jak również aktualnych wyzwań dla naszego kontynentu. Podczas konferencji podsumujemy także dziesięć lat działalności Fundacji "Amicus Europae" i zakreślimy jej strategiczne cele na kolejne dziesięć lat.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z niniejszą stroną internetową, stworzoną specjalnie na potrzeby Konferencji Jubileuszowej. Ma ona na celu zapoznanie osób ją odwiedzających z działalnością Fundacji "Amicus Europae" oraz jej najważniejszymi projektami. Mamy nadzieję, że spotka się z Państwa zainteresowaniem i uznaniem.

W ciągu dziesięciu lat istnienia Fundacja "Amicus Europae" zajęła mocną pozycję w gronie polskich organizacji pozarządowych. Była organizatorem wielu projektów krajowych i międzynarodowych, konferencji, sympozjów i spotkań dyskusyjnych. Wspierała również swoją ekspertyzą i wsparciem analitycznym Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w jego działalności międzynarodowej, m.in. w ramach Misji Obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego na Ukrainie.

Do najważniejszych projektów w tym dziesięcioleciu zaliczamy:

 • Letnią Akademię Integracji Europejskiej w Krokowej (3 edycje);
 • Dialog Polsko-Niemiecko-Żydowski we Wrocławiu;
 • Polsko-Niemiecki Tandem nt. Bezpieczeństwa (4 edycje);
 • Wsparcie dla projektu Yalta European Strategy na Ukrainie (11 edycji);
 • Akademię Młodych Liderów;
 • Utworzenie Europejskiej Rady ds. Pojednania i Tolerancji oraz wsparcie dla jej działalności;
 • Inicjatywę „Bliskie Sąsiedztwo”;
 • Międzynarodową Grupę Zadaniową ds. Białorusi;
 • Działalność analityczną i publicystyczną Zespołu Analiz Fundacji "Amicus Europae";
 • Projekt seminariów eksperckich nt. polityki społecznej w Polsce i Europie;
 • Współpraca z FEPS i współorganizacja konferencji „Next Left” w Polsce;
 • Konferencję „Towards Reconciliation. Experiences, Techniques and Opportunities for Europe”, Dubrownik, Chorwacja;
 • Konferencję “Europa-Chiny: rola organizacji pozarządowych”
 • European Executive Forum w Warszawie (2 edycje);
 • Prezentacja w Parlamencie Europejskim, Radzie Europy i 7 Parlamentach narodowych projektu The European Framework Statute on the Promotion of Tolerance;
 • Konferencję o wspieraniu przedsiębiorczość MSP w Polsce.

 

Do partnerów i współorganizatorów projektów Fundacji należeli m.in. Fundacja Viktora Pińczuka (Ukraina), Fundacja im. Friedricha Eberta (Niemcy), Fundacja Bertelsmanna (Niemcy), Fundacja Hertie (Niemcy), Fundacja Boscha (Niemcy), Fundacja Korbera (Niemcy), Fundacja Calousta Gulbenkiana (Portugalia), Fundacja EVZ (Niemcy), Fundacja A.Osigwe (Nigeria), Fundacja PepsiCo (USA), Fundacja EJF (Izrael), Centrum Politycznych Analiz (Polska), Uczelnia Korczaka (Warszawa), Fundacja Mikhaly Tancis’a (Węgry), Ośrodek Analiz Politologicznych UW (Warszawa), ICPS (Ukraina), Fundacją Europejskich Studiów Progresywnych (FEPS, Bruksela), Centrum im. Ignacego Daszyńskiego (Polska), Fundacja im. K.Kelles-Krauza (Polska), Instytut Karla Rennera (Austria), Asia Peace and Reconciliation Council (Tajlandia), CAFIU (Chiny), Międzynarodowe Centrum na Rzecz Przemian Demokratycznych (ICDT, Węgry), Executive Club (Polska), Atlantic Council (USA), Georgetown University (USA), Concordia (USA), Forum Ekonomiczne w Krynicy (Polska), „Samorządowa Polska” (Polska), Narodowy Bank Polski, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, demosEuropa (Polska), IDEAS Foundation for Progress (Hiszpania), Barcelona Centre for International Affairs (Hiszpania), Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a (Polska), Fundacja Naukowa im. Frycz-Modrzewskiego (Polska), Towarzystwo im. Jana Karskiego (Polska), Klub Poselski SLD, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego i wiele innych.