Jesteś na stronie:

Spotkanie z delegację CAFIU

16 grudnia 2013 roku w siedzibie Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” odbyło się spotkanie z delegacją CAFIU (Chinese Association for International Understanding).

CAFIU jest organizacją partnerską Fundacji „Amicus Europae”. Podczas spotkania zostały omówione plany zorganizowania wspólnego seminarium poświęconego roli organizacji pozarządowych w budowaniu dialogu pomiędzy Europą oraz Chinami.

W przyszłym roku planowana jest wizyta przedstawicieli Fundacji „Amicus Europae” w ChRL.