Jesteś na stronie:

Akademia Młodych Liderów Fundacji Amicus Europae

Fundacja Amicus Europae rozpoczyna realizację projektu Akademii Młodych Liderów, skierowanej do młodych ekspertów i fachowców z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i publicznego (przedział wiekowy ok. 25 – 35 lat), w tym zwłaszcza pracowników naukowych uczelni publicznych i prywatnych, samorządowców, pracowników administracji publicznej itp., a więc ludzi, którzy pomimo młodego wieku mogą się pochwalić aktywnością i osiągnięciami w życiu zawodowym i publicznym.

Formuła Akademii zakłada szereg kilkudniowych sesji weekendowych w Warszawie, wypełnionych intensywnym programem. Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych specjalistów i ekspertów oraz znane osobistości życia publicznego, społecznego i gospodarczego Polski. Istotnym elementem Akademii będzie umożliwienie uczestnikom publikowania ich opracowań (np. wniosków z grup roboczych czy paneli eksperckich) w postaci wydawnictw zwartych oraz na stronach internetowych Fundacji.

Uczestnicy przedsięwzięcia zapoznają się z szeroko ujętą tematyką społeczno-polityczną oraz z zakresu filozofii polityki i problematyki międzynarodowej.

Pierwsze spotkanie Akademii odbyło się w dniach 30-31 maja 2008 roku