Jesteś na stronie:

I Letnia Akademia Integracji Europejskiej

W dniach 23-28 września 2007 r. Fundacja Amicus Europae we współpracy z niemiecką Fundacją Hertie Stiftung zorganizowała I Letnią Akademię Integracji Europejskiej. Akademia stanowi jeden z projektów Inicjatywy Aleksandra Kwaśniewskiego "Bliskie Sąsiedztwo". Inauguracyjne spotkanie Akademii odbyło się na Zamku Krokowa k. Gdańska.
 

W Akademi wzięło udział 30 młodych liderów i ekspertów z Europy Środkowej i Wschodniej - wyróżniających się przedstawicieli młodego pokolenia pracujących w parlamentach, organizacjach pozarządowych, administracji publicznej, sektorze przedsiębiorstw oraz mediach. Reprezentowanych było w sumie 14 państw (w tym 7 państw UE); uczestnicy pochodzili m.in. z Austrii, Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Mołdowy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, a także Kosowa.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in. byli członkowie Komisji Europejskiej, parlamentarzyści europejscy, profesorowie uczelni polskich i zagranicznych, szefowie ośrodków badawczych i think- tanków. Zapoznali oni uczestników z aktualnymi problemami procesów integracji, zachęcając do własnych przemyśleń i wniosków. Tygodniowy program oprócz wykładów i warsztatów zapewnił także możliwość zapoznania się z historią Polski i regionu.

Fundacja Amicus Europea przyjmowała zgłoszenia do udziału w Akademii Integracji Europejskiej wyłącznie za pośrednictwem osób polecjających mentorów.

Udział w Akademii pozwolił młodym Europejczykom ze Środkowej i Wschodniej części naszego kontynentu lepiej zrozumieć procesy integracji europejskiej oraz odnieść je do procesów transformacji i rozwoju zachodzących w ich krajach ojczystych.

Letnia Akademia Integracji Europejskiej została zorganizowana dzięki wsparciu Fundacji Hertie oraz w ramach programu europejskiego Fundacji Amicus Europae wspieranego przez Fundację Wiktora Pińczuka.

Program Akademii