Integracja, dialog i pojednanie na rzecz rozwiązywania konfliktów w Europie

Integracja, dialog i pojednanie na rzecz rozwiązywania konfliktów w Europie

Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”

Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” została założona w 2004 roku. Nadrzędną misją fundacji jest popieranie integracji europejskiej, a także wspieranie procesów dialogu i pojednania, mających na celu rozwiązanie politycznych i regionalnych konfliktów w Europie.

Do najważniejszych celów fundacji należą:

  • Wspieranie wysiłków na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa i umocnienia wartości demokratycznych;

  • Propagowanie dorobku politycznego i konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;

  • Propagowanie idei wspólnej Europy i upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej;

  • Rozwój współpracy i integracji ze wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Białorusi;

  • Wsparcie dla krajów aspirujących do członkostwa w organizacjach europejskich i euroatlantyckich;

  • Promowanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwoju gospodarki światowej;

  • Integracja mniejszości narodowych i religijnych w społeczności lokalne;

  • Propagowanie wiedzy na temat wielonarodowej i kulturowej różnorodności oraz historii naszego kraju i regionu;

  • Popularyzowanie idei olimpijskiej i sportu.

Fundacja „Amicus Europae” współpracuje z międzynarodowymi i krajowymi fundacjami i stowarzyszeniami, w tym Victor Pinchuk Foundation (VPF), Yalta European Strategy (YES), Foundation for European Progressive Studies (FEPS), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Concordia, Global Empowerment Mission (GEM), Stowarzyszeniem “Kuźnica”, Fundacją Polsko-Niemieckiej Współpracy, Visehrad Insight/Res Publica Nowa, GlobSec, Atlantic Council, in.Europa,  oraz wieloma innymi.