Fundator

Aleksander Kwaśniewski

Urodził się 15 listopada 1954 r. w Białogardzie (woj. koszalińskie, obecnie zachodniopomorskie).

Żona Jolanta z domu Konty. Córka Aleksandra (ur. 1981 r.).

 • Studia (1973-1977) na Wydziale Ekonomiki Transportu (handel zagraniczny) Uniwersytetu Gdańskiego. Działacz ruchu studenckiego do 1982 r., m.in. przewodniczący Rady Uczelnianej SZSP (1976-1977), wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku (1977-1979), członek władz naczelnych SZSP (1977-1982). Redaktor Naczelny tygodnika studenckiego „ITD” (listopad 1981-luty 1984), redaktor naczelny dziennika „Sztandar Młodych” (1984-1985), współtwórca pierwszego czasopisma poświęconego komputeryzacji „Bajtek” (1985).

 • Współprzewodniczący wraz z Tadeuszem Mazowieckim i Romualdem Sosnowskim Zespołu ds. pluralizmu związkowego. Członek PZPR (1977-1990). Współtwórca Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (styczeń-luty 1990) i pierwszy jej przewodniczący (do grudnia 1995). Współorganizator Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1991).

 • Działacz sportowy – w Akademickim Związku Sportowym (1975-1979) oraz Polskim Komitecie Olimpijskim. Przewodniczący PKOL (1988-1991).

 • Uhonorowany Złotym Orderem Olimpijskim Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (1998), Złotym Orderem zasługi IAAF (Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki) (1999), oraz Orderem Zasługi EOC (Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich) (2000).

 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu warszawskiego (w wyborach w 1993 r. uzyskał największą liczbę głosów – 148 553). Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w I i II kadencji (1991-1995). Członek Komisji Spraw Zagranicznych oraz przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (listopad 1993 – listopad 1995). Zwycięzca wyborów prezydenckich: po raz pierwszy w 1995 roku (hasła kampanii wyborczej: „Wybierzmy przyszłość” i „Wspólna Polska”) – 51,7 % głosów wobec 48,3 % Lecha Wałęsy, a następnie w 2000 roku (hasło kampanii wyborczej „Dom wszystkich – Polska”) – 53,9% głosów już w pierwszej turze.

 • Zaprzysiężony 23 grudnia 1995 roku jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Tego samego dnia składa ślubowanie jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych w 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim. Ponownie zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Narodowym na drugą kadencję 23 grudnia 2000 roku. Tego samego dnia na Okręcie Muzeum „Błyskawica” w Gdyni przyjął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.

 • Współtworzył projekt i uczestniczył w kampanii referendalnej na rzecz przyjęcia Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej, którą podpisał 16 lipca 1997 roku. Na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych zgłosił projekt Konwencji o walce ze zorganizowaną przestępczością (1996). Brał aktywny udział w działaniach na rzecz członkostwa Polski w NATO.

 • Przewodniczył polskiej delegacji na szczytach w Madrycie (1997) i Waszyngtonie (1999). 26 lutego 1999 r. podpisał dokumenty ratyfikujące polskie członkostwo w NATO (we wspólnej ceremonii z Prezydentem Republiki Czeskiej Vaclavem Havlem). Aktywnie działał na rzecz poszerzenia Sojuszu o dalszych siedem krajów (szczyt NATO w Pradze 2002) i kontynuowania polityki „otwartych drzwi”. Z jego inicjatywy zorganizowana została w Warszawie (2001) – w ramach koalicji antyterrorystycznej – międzynarodowa konferencja przywódców państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej poświęcona wzmocnieniu działań regionu w zwalczaniu światowego terroryzmu.

 • Zwolennik przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – uzyskanego ostatecznie 1 maja 2004 r. Inicjator i aktywny uczestnik kampanii proeuropejskiej poprzedzającej ogólnokrajowe referendum, w którym 77 proc. głosujących Polaków opowiedziało się za przystąpieniem Polski do UE (czerwiec 2003). Pod jego przewodnictwem prowadzona jest od lutego 2004 r. w Pałacu Prezydenckim publiczna debata pod hasłem „Silna Polska w silnej Europie”, gromadząca polityków, intelektualistów, naukowców, organizacje pozarządowe i środowiska samorządzowe.

 • Rzecznik współpracy regionalnej Europy Środkowej i Wschodniej. Gospodarz spotkania prezydentów tego regionu w Łańcucie (1996), aktywny uczestnik takich spotkań w Portorożu (1997), Levoczy (1998), Lwowie (1999). Wraz z Prezydentem Litwy inicjator spotkania „Koegzystencja narodów i dobrosąsiedzkie stosunki gwarancją bezpieczeństwa i stabilności w Europie” w Wilnie (1997) i jego kontynuacji – spotkania pod hasłem „Współpraca bałtycko-czarnomorska: w kierunku zjednoczonej Europy XXI wieku bez podziałów” w Jałcie (1999). Twórca Inicjatywy Ryskiej (2002) – platformy współpracy państw naszego regionu Europy, tworzącej warunki do poszerzania NATO i Unii Europejskiej.

Autor inicjatyw służących pojednaniu:

 • polsko-niemieckiemu, m.in. współtwórca programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej „Jugendwerk” (1986 – jako minister ds. młodzieży), patronat nad budową Collegium Polonicum Uniwersytetu Viadrina w Słubicach – Frankfurcie n. Odrą (inauguracja w październiku 1996), podniesienie problemu wzajemnego zwrotu dzieł kultury narodowej (grudzień 1998), wspólne z prezydentem RFN upamiętnienie 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej (wrzesień 1999);

 • polsko-ukraińskiemu, m.in. „Deklaracja o pojednaniu” (maj 1997), Polsko – Ukraińskie Forum Samorządowe (czerwiec 1999), inicjator odsłonięcia pomnika ku czci ofiar obozu w Jaworznie (maj 1998) i protektor odbudowy Cmentarza Orląt we Lwowie i Charkowie; uczestnik międzynarodowej misji mediacyjnej, służącej rozwiązaniu kryzysu politycznego, jaki powstał na Ukrainie w trakcie wyborów prezydenckich 2004 roku;

 • polsko-żydowskiemu, m.in. powołanie i patronat nad Programem Oświęcimskim oraz zaangażowanie w parafowanie przez stronę polską i koalicję organizacji żydowskich Deklaracji Oświęcimskiej, uruchomienie procesu przywracania obywatelstwa polskiego osobom pozbawionym go politycznymi decyzjami w 1968 r., aktywne uczestnictwo w pracach nad ustawą o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich.

Odznaczony najwyższymi orderami:

 • Kawaler Orderu Orła Białego. Uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

 • Litwy – Orderem Witolda Wielkiego I Stopnia (1996) i Orderem Wielkiego Księcia Litewskiego Gedymina I Stopnia (1999);

 • Wlk. Brytanii – Wielkim Krzyżem Rycerskim Orderu Łaźni (marzec 1996) i Wielkim Krzyżem Rycerskim Orderu Św. Michała i Jerzego (październik 1996);

 • Francji – Krzyżem Wielkim Orderu Legii Honorowej (1996);

 • Norwegii – Królewskim Orderem Św. Olafa (1996);

 • Grecji – Wielkim Krzyżem Orderu Zbawiciela (1996);

 • Łotwy – Orderem Trzech Gwiazd (1997);

 • Finlandii – Wielkim Krzyżem z Łańcuchem Orderu Białej Róży Finlandii (1997);

 • Malezji – Królewskim Orderem Zasługi (1997);

 • Ukrainy – Orderem Jarosława Mądrego I Klasy (1997);

 • Holandii – Wielkim Krzyżem Orderu Niderlandzkiego Lwa (1997);

 • Słowacji – Orderem Białego Podwójnego Krzyża I Klasy (1997);

 • Portugalii – Orderem Infanta Henryka z Wielką Wstęgą (1997);

 • Ukrainy – Dyplom „Honorowego obywatela m.Kijowa” (maj 1997);

 • Estonii – Wielkim Krzyżem ze Wstęgą Orderu Terra Mariana (1998);

 • Rumunii – Orderem Gwiazdy Rumunii ze Wstęgą (1999);

 • Chile – Wielkim Łańcuchem Orderu Zasługi (1999);

 • Belgii – Wielką Wstęgą Orderu Leopolda (1999);

 • Turcji – Orderem Państwa (kwiecień 2000);

 • Chorwacji – Wielkim Orderem Króla Tomisława ze Wstęgą i Wielką Gwiazdą (kwiecień 2001);

 • Hiszpanii – Orderem Izabeli Katolickiej z Łańcuchem (maj 2001);

 • Federacyjnej Republiki Brazylii – Orderem Narodowym Krzyża Południa (2002);

 • Republiki Peru – Specjalnym Wielkim Krzyżem Orderu „W uznaniu Szczególnych Zasług” (2002);

 • Republiki Federalnej Niemiec – Wielkim Krzyżem Zasługi RFN (2002);

 • Japonii – Wielką Wstęgą Najwyższego Orderu Chryzantemy (2002);

 • Odznaczony także najwyższym odznaczeniem Kościoła prawosławnego w Polsce – Orderem Św. Marii Magdaleny I stopnia z ozdobami (1998).

 • Uhonorowany nagrodą „Wiktora” za osobowość telewizyjną (1993, 1995, 2000).