Integracja, bezpieczeństwo, dialog
i pojednanie na rzecz rozwiązywania konfliktów w Europie

Integracja, bezpieczeństwo, dialog
i pojednanie na rzecz rozwiązywania konfliktów w Europie

O nas

Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” została założona w 2004 roku. Nadrzędną misją fundacji jest popieranie integracji europejskiej, a także wspieranie procesów dialogu i pojednania, mających na celu rozwiązanie politycznych i regionalnych konfliktów w Europie.

Fundacja „Amicus Europae” współpracuje z międzynarodowymi i krajowymi fundacjami i stowarzyszeniami, w tym Victor Pinchuk Foundation (VPF), Yalta European Strategy (YES), Foundation for European Progressive Studies (FEPS), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Concordia, Global Empowerment Mission (GEM), Stowarzyszeniem “Kuźnica”, Fundacją Polsko-Niemieckiej Współpracy, Visehrad Insight/Res Publica Nowa, GlobSec, Atlantic Council, in.Europa, oraz wieloma innymi.

Do najważniejszych celów fundacji należą:

 • Wspieranie wysiłków na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa i umocnienia wartości demokratycznych;

 • Propagowanie dorobku politycznego i konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;

 • Propagowanie idei wspólnej Europy i upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej;

 • Rozwój współpracy i integracji ze wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Białorusi;

 • Wsparcie dla krajów aspirujących do członkostwa w organizacjach europejskich i euroatlantyckich;

 • Promowanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwoju gospodarki światowej;

 • Integracja mniejszości narodowych i religijnych w społeczności lokalne;

 • Propagowanie wiedzy na temat wielonarodowej i kulturowej różnorodności oraz historii naszego kraju i regionu;

 • Popularyzowanie idei olimpijskiej i sportu.

O nas

Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” została założona w 2004 roku. Nadrzędną misją fundacji jest popieranie integracji europejskiej, a także wspieranie procesów dialogu i pojednania, mających na celu rozwiązanie politycznych i regionalnych konfliktów w Europie.

Fundacja „Amicus Europae” współpracuje z międzynarodowymi i krajowymi fundacjami i stowarzyszeniami, w tym Victor Pinchuk Foundation (VPF), Yalta European Strategy (YES), Foundation for European Progressive Studies (FEPS), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Concordia, Global Empowerment Mission (GEM), Stowarzyszeniem “Kuźnica”, Fundacją Polsko-Niemieckiej Współpracy, Visehrad Insight/Res Publica Nowa, GlobSec, Atlantic Council, in.Europa, oraz wieloma innymi.

Do najważniejszych celów fundacji należą:

 • Wspieranie wysiłków na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa i umocnienia wartości demokratycznych;

 • Propagowanie dorobku politycznego i konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;

 • Propagowanie idei wspólnej Europy i upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej;

 • Rozwój współpracy i integracji ze wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Białorusi;

 • Wsparcie dla krajów aspirujących do członkostwa w organizacjach europejskich i euroatlantyckich;

 • Promowanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwoju gospodarki światowej;

 • Integracja mniejszości narodowych i religijnych w społeczności lokalne;

 • Propagowanie wiedzy na temat wielonarodowej i kulturowej różnorodności oraz historii naszego kraju i regionu;

 • Popularyzowanie idei olimpijskiej i sportu.

Projekty

Centrum im. Ignacego Daszyńskiego

W czerwcu 2022 roku Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” oraz Fundacja Centrum im. Ignacego Daszyńskiego (CID) podjęły decyzję o integracji działalności. CID stało się projektem celowym Fundacji „Amicus Europae”, zachowując dotyczasowym profil działalności socjaldemokratycznego think tanku.

CID powstało w listopadzie 2011 roku w Warszawie. Centrum jest ośrodkiem badawczym zajmującym się analizą współczesnego życia publicznego. Organizuje konferencje, seminaria, debaty oraz prowadzi działalność wydawniczą.
Centrum tworzą osoby z nowej generacji polskiej lewicy postępowej.

CID posiada oddziały w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Opolu.

Od 2017 roku jest pełnym członkiem Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych (FEPS).

Fundator oraz Przewodniczący Rady Fundacji

Aleksander Kwaśniewski – Prezydent Rzeczyspolitej Polskiej w latach 1995-2005, Przewodniczący Rady Yalta European Strategy (YES), Członek Międzynarodowej Rady Doradczej Atlantic Council, Członek Rady Club de Madrid.

Fundator oraz Przewodniczący Rady Fundacji

Aleksander Kwaśniewski – Prezydent Rzeczyspolitej Polskiej w latach 1995-2005, Przewodniczący Rady Yalta European Strategy (YES), Członek Międzynarodowej Rady Doradczej Atlantic Council, Członek Rady Club de Madrid.

Prezes Fundacji

Ireneusz Bil – doktor nauk ekonomicznych, specjalista w obszarze rynków energii i bezpieczeństwa energetycznego, absolwent i wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Instytut Gospodarki Światowej) i  dyplomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) przy Uniwersytecie Warszawskim. Członek Rady Naukowej fundacji Parlamentu Europejskiego – Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych (FEPS), Rady wiedeńskiego Centrum Współpracy i Pokoju oraz proeuropejskiego think-tanku in.Europa w Warszawie. Doradca polskich i międzynarodowych instytucji i przedsiębiorstw w obszarze rynków energii, autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych, rynków energii, bezpieczeństwa międzynarodowego i integracji europejskiej.

Prezes Fundacji

Ireneusz Bil – doktor nauk ekonomicznych, specjalista w obszarze rynków energii i bezpieczeństwa energetycznego, absolwent i wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Instytut Gospodarki Światowej) i  dyplomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) przy Uniwersytecie Warszawskim. Członek Rady Naukowej fundacji Parlamentu Europejskiego – Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych (FEPS), Rady wiedeńskiego Centrum Współpracy i Pokoju oraz proeuropejskiego think-tanku in.Europa w Warszawie. Doradca polskich i międzynarodowych instytucji i przedsiębiorstw w obszarze rynków energii, autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych, rynków energii, bezpieczeństwa międzynarodowego i integracji europejskiej.

Członek Zarządu Fundacji

Jacek Kluczkowski – dyplomata i publicysta. W latach osiemdziesiątych dziennikarz m. in. tygodnika ITD i Sztandaru Młodych, później – w latach 1995-2001 – współpracownik i doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, 2001-2003 prezes rządowej Fundacji „Wiedzieć Jak” (obecnie Fundacja Solidarności Międzynarodowej), następnie szef doradców premiera Marka Belki. W 2004 roku był koordynatorem grupy przygotowującej międzynarodową mediację podczas Pomarańczowej Rewolucji w Kijowie. W latach 2005-2015 ambasador RP w Ukrainie a następnie w Kazachstanie i Kirgistanie. 2017-2020 członek Forum Partnerstwa Polska – Ukraina przy MSZ RP. Aktualnie członek Konferencji Ambasadorów RP (od 2019 r.), Rady Programowej Forum Ekonomicznego (od 2021) i członek Zarządu Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego (od 2022).

Członek Zarządu Fundacji

Jacek Kluczkowski – dyplomata i publicysta. W latach osiemdziesiątych dziennikarz m. in. tygodnika ITD i Sztandaru Młodych, później – w latach 1995-2001 – współpracownik i doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, 2001-2003 prezes rządowej Fundacji „Wiedzieć Jak” (obecnie Fundacja Solidarności Międzynarodowej), następnie szef doradców premiera Marka Belki. W 2004 roku był koordynatorem grupy przygotowującej międzynarodową mediację podczas Pomarańczowej Rewolucji w Kijowie. W latach 2005-2015 ambasador RP w Ukrainie a następnie w Kazachstanie i Kirgistanie. 2017-2020 członek Forum Partnerstwa Polska – Ukraina przy MSZ RP. Aktualnie członek Konferencji Ambasadorów RP (od 2019 r.), Rady Programowej Forum Ekonomicznego (od 2021) i członek Zarządu Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego (od 2022).

Rada Fundacji

Aleksandra Łaszewska – magister prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w trakcie studiów aktywnie zaangażowana w działalność Erasmus Student Network. W latach 2013 – 2017 Asystentka w Biurze Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta RP w latach 1995-2005, następnie do roku 2021 Dyrektor Biura. W roku 2014 ukończyła kurs Straniak Academy for Democracy and Human Rights w Czarnogórze, a w 2019 roku kurs protokołu dyplomatycznego na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie na stanowisku eksperta ds. współpracy z Zarządem i Radą Nadzorczą mBank S.A. Związana z Fundacją Amicus Europae od roku 2013.

Wojciech Olejniczak – doktor nauk ekonomicznych, minister rolnictwa w rządach Leszka Millera i Marka Belki, odpowiadał za wprowadzenie polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do systemu Wspólnej Polityki Rolnej. W latach 2005-2008 przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Swoją działalność społeczną rozpoczął w samorządzie studenckim w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Został wybrany przewodniczącym Parlamentu Studenckiego na SGGW. A następnie przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Ukończył studia ekonomiczne na SGGW.  W 2001 roku uzyskał mandat poselski. W Sejmie pracował w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej oraz w Komisji Spraw Zagranicznych. Był posłem IV, V i VI kadencji. Wicemarszałkiem Sejmu V kadencji.  W latach 2013-2016 prezes Polskiego Związku Triatlonu i członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Bartosz Rydliński – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Współzałożyciel Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Stypendysta Carnegie Endowment for International Peace, visiting researcher na Uniwersytecie Georgetown w 2014 i 2022 roku. Jest członkiem międzynarodowych sieci analityczno-badawczych: Younger Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security (YGLN) przy European Leadership Network (Wielka Brytania) oraz Fresh Look at Eastern European Trends (FLEET) przy FES Regional Office for Cooperation and Peace in Europe (Austria). Związany z Fundacją „Amicus Europae” od 2008 roku.

Andrzej Szejnapolityk, adwokat i radca prawny, wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej (2003), wiceminister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (2004), deputowany do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, Wiceprzewodniczący Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (2019-2023). Poseł na Sejm IX i X kadencji, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Nowej Lewicy. W 2022 został wiceprzewodniczącym Partii Europejskich Socjalistów. Od 2023 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Rada Fundacji

Aleksandra Łaszewska – magister prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w trakcie studiów aktywnie zaangażowana w działalność Erasmus Student Network. W latach 2013 – 2017 Asystentka w Biurze Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta RP w latach 1995-2005, następnie do roku 2021 Dyrektor Biura. W roku 2014 ukończyła kurs Straniak Academy for Democracy and Human Rights w Czarnogórze, a w 2019 roku kurs protokołu dyplomatycznego na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie na stanowisku eksperta ds. współpracy z Zarządem i Radą Nadzorczą mBank S.A. Związana z Fundacją Amicus Europae od roku 2013.

Wojciech Olejniczak – doktor nauk ekonomicznych, minister rolnictwa w rządach Leszka Millera i Marka Belki, odpowiadał za wprowadzenie polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do systemu Wspólnej Polityki Rolnej. W latach 2005-2008 przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Swoją działalność społeczną rozpoczął w samorządzie studenckim w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Został wybrany przewodniczącym Parlamentu Studenckiego na SGGW. A następnie przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Ukończył studia ekonomiczne na SGGW.  W 2001 roku uzyskał mandat poselski. W Sejmie pracował w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej oraz w Komisji Spraw Zagranicznych. Był posłem IV, V i VI kadencji. Wicemarszałkiem Sejmu V kadencji.  W latach 2013-2016 prezes Polskiego Związku Triatlonu i członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Bartosz Rydliński – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Współzałożyciel Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Stypendysta Carnegie Endowment for International Peace, visiting researcher na Uniwersytecie Georgetown w 2014 i 2022 roku. Jest członkiem międzynarodowych sieci analityczno-badawczych: Younger Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security (YGLN) przy European Leadership Network (Wielka Brytania) oraz Fresh Look at Eastern European Trends (FLEET) przy FES Regional Office for Cooperation and Peace in Europe (Austria). Związany z Fundacją „Amicus Europae” od 2008 roku.

Andrzej Szejnapolityk, adwokat i radca prawny, wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej (2003), wiceminister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (2004), deputowany do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, Wiceprzewodniczący Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (2019-2023). Poseł na Sejm IX i X kadencji, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Nowej Lewicy. W 2022 został wiceprzewodniczącym Partii Europejskich Socjalistów. Od 2023 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.