Jesteś na stronie:

Warsztaty „Polsko-niemiecki tandem nt. bezpieczeństwa”

W dniach 16-17 maja 2012 roku w warszawskim hotelu Victoria odbyły się wspólne warsztaty eksperckie Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae" oraz Fundacji im. Friedricha Eberta poświęcone bezpieczeństwu. 

Wzięli w nich udział eksperci, analitycy oraz politycy zajmujący się w swojej działalności tematyką obronny, sił zbrojnych oraz polityki międzynarodowej.

Podczas warsztatów odbyły się cztery sesje o następujących tytułach:

  • Wspólne interesy, wspólne zagrożenia? Gdzie jesteśmy w integracji w obszarze bezpieczeństwa i obrony?
  • Od Północnej Afryki do awansu Azji – Perspektywy dla wspólnej europejskiej odpowiedzi
  • Jak dużo potrzebujemy narodowej suwerenności? – Warunki i perspektywy dla wspólnych sił zbrojnych w Europie
  • Transformacja i modernizacja sił zbrojnych w czasach kryzysu - w jakim kierunku zmierza Europa?