Jesteś na stronie:

The Ones to Watch, 2-3 września 2016

W dniach 2-3 września 2016 r. w Warszawie na zaproszenie Fundacji Amicus Europae oraz Forum Postępu przebywała grupa młodych liderów z Europy Środkowej i Wschodniej. To uczestnicy programu „The Ones to Watch” powstałego z inicjatywy Europejskiej Fundacji Studiów Progresywnych (FEPS).

W ramach projektu spotkania i dyskusje dotyczące istotnych zagadnień politycznych i kulturowych mają odbywać się cyklicznie, za każdym razem w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, po to aby przybliżyć gościom charakterystykę systemu partyjnego oraz politycznego swoistą dla kraju-gospodarza. Premierowe spotkanie pod hasłem "The Ones to Watch" miało miejsce w czeskiej Pradze w maju 2016 r. Kolejne, trzecie z kolei, zaplanowane jest na styczeń 2017 r., kiedy to rolę gospodarza przejmą Węgry. 

W Warszawie uczestnikom towarzyszył m.in. sekretarz generalny FEPS Ernst Stetter, a pierwszą z pięciu sesji wykładów poprowadził Prezydent Aleksander Kwaśniewski, omawiając sytuację Polski i Europy w XXI wieku. Po wykładzie odbyła się dyskusja z udziałem byłego Prezydenta.

Sesja druga dotyczyła politycznych i społeczno-gospodarczych perspektyw dla Polski. Prowadzącymi byli adiunkci Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Julia Kubisa oraz dr Maciej Gdula, a także dyrektor Fundacji Amicus Europae, dr Ireneusz Bil. Dyskusję moderował Radny Miasta Tarnowa Jakub Kwaśny.

Sesję trzecią traktującą o obecnym stanie socjaldemokracji w regionie zakończył reprezentant Litwy Mindaugas Kluonis omawiając pozycję socjaldemokracji w krajach europejskich.

Dzień drugi rozpoczął się złożeniem kwiatów przy pomniku Willy'ego Brandta, byłego kanclerza Niemiec oraz laureata pokojowej Nagrody Nobla w 1971 r. Pomnik ten znajduje się nieopodal Muzeum Historii Żydów Polskich, w którym następnie odbyła się dyskusja uczestników z Jerzym Halbersztadtem. Były dyrektor Muzeum wygłosił wykład, w którym przedstawił genezę unikalnego projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, jakim jest Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Po wykładzie nie zabrakło czasu na wymianę myśli pomiędzy uczestnikami. Podczas ostatniej - piątej sesji, Barbara Nowacka poprowadziła sesję z udziałem Lubosa Blahy, deputowanego Parlamentu Republiki Słowackiej oraz Ernsta Stettera na temat przyszłych kierunków rozwoju Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w świetle priorytetów Prezydencji Słowacji w Radzie UE. Po dyskusjach i wykładach goście przenieśli się z sali konferencyjnej do części zasadniczej Muzeum, gdzie zwiedzili ekspozycję stałą Muzeum.