Jesteś na stronie:

Szósta edycja warsztatów „Polsko-niemiecki tandem nt. bezpieczeństwa”

W piątek, 21 kwietnia 2017, obyła się szósta edycja warsztatów „Polsko-niemiecki tandem nt. Bezpieczeństwa”, zorganizowanych przez Fundację „Amicus Europae“ oraz Fundację im. Friedricha Eberta. Koncepcja tandemu powstała ze wspólnej inicjatywy w 2012 roku. Celem warsztatów jest umożliwianie spotkań polskich i niemieckich decydentów oraz ekspertów w celu omawiania różnych aspektów polityki bezpieczeństwa i obrony, a także wspólnego poszukiwania rozwiązań w zakresie aktualnych wyzwań w tej dziedzinie. Spotkania odbywają się w formie okrągłego stołu.

Tegoroczną edycję warsztatów oficjalnie otworzył Dr. Ireneusz Bil, dyrektor Fundacji „Amicus Europae”, Alexander Kallweit , kierownik Wydziału Dialogu Międzynarodowego Fundacji im. Friedricha Eberta oraz Manfred Huterer, minister pełnomocny Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. Następnie, Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005 wygłosił przemówienie na temat wyzwań oraz perspektyw współpracy międzynarodowej i bezpieczeństwa.

Podczas warsztatów eksperci specjalizujący się w kwestiach związanych z bezpieczeństwem w regionie europejskim przedstawili perspektywy rozwiązania najbardziej aktualnych problemów z jakimi musi zmierzyć się Unia Europejska.
Całość wydarzenia składała się z 3 paneli dyskusyjnych:
1. Pierwszy panel dyskusyjny: Konflikt na Bliskim Wschodzie oraz jego konsekwencje dla Unii Europejskiej.
W tej sesji omówione zostały niuanse i wyzwania różnorodnej, prowadzonej równolegle na obu tych kierunkach polityki UE.

- Anna Kellner, ekspertka Fundacji im. Friedricha Eberta
- Katarzyna Pisarska, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji
- Bartłomiej Nowak, sekretarz ds. zagranicznych, .Nowoczesna
- Olaf Osica, przewodniczący Rady OSW im. Marka Karpia
- Walter Kolbow, b. parlamentarny sekretarz stanu, Federalne Mini-sterstwo Obrony

Moderacja: Marek Grela, członek Rady Fundacji Amicus Europae
2. Drugi panel dyskusyjny: Przyszłość integracji europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Jednym ze skutków syryjskiego kryzysu uchodźczego jest pojawienie się – w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – rosnącej świadomości, że w zakresie tej polityki niezbędny jest istotny postęp. Polska – w związku z krytycznym nastawieniem rządzącej w niej większości do integracji europejskiej – raczej nie wykazuje gotowości do uczestnictwa w postępowych inicjatywach. Mając na uwadze tę dychotomię, chcemy zapytać w Warszawie o kierunki dalszego rozwoju wspomnianych inicjatyw w ramach WPBiO.

- Danuta Waniek, b. szefowa KPRP i b. wiceminister Obrony Na-rodowej
- Hans-Peter Bartels, pełnomocnik ds. obrony Bundestagu
- Janusz Zemke, poseł do Parlamentu Europejskiego, S&D
- Markus Meckel, b. minister spraw zagranicznych NRD
- Detlef Puhl, b. starszy doradca w Międzynarodowym Sztabie NATO w Brukseli

Moderacja: Karsten D. Voigt, b. poseł do Bundestagu i członek grupy eksperckiej „Partnerstwo Wschodnie”, Niemiecka Rada Stosunków Zagranicznych
3. Trzeci panel dyskusyjny: Kryzys migracyjny oraz jego wpływ na budowę społeczeństwa europejskiego
Celem tego panelu była analiza skuteczności unijnych reakcji oraz debata o politycznych konsekwencjach kryzysu migracyjnego dla UE. Na pierwszy plan w dyskusji wysunęło się poszukiwanie wspólnych odpowiedzi.

- Marek Krząkała, poseł na Sejm, PO; wiceprzewodniczący Pol-sko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej
- Dietmar Nietan, poseł do Bundestagu, członek Komisji ds. Unii Europejskiej Bundestagu, SPD
- Andrzej Szejna, Wiceprzewodniczący SLD ds. międzynarodowych
- Hans-Joachim Spanger, członek zarządu Frankfurckiego Instytutu Badań nad Pokojem

Moderacja: Marcin Antosiewicz, dziennikarz WP, b. korespondent TVP w Niemczech