Jesteś na stronie:

Sejm RP - Konferencja "Fundacje polityczne – awangarda w polityce?"

25 maja 2012 roku Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae" oraz Fundacja im. Friedricha Eberta we współpracy z Klubem Poselskim SLD zorganizowały w Sejmie konferencję poświęconą fundacjom politycznym.

Wprowadzenie do dyskusji dokonali Agnieszka Pomaska, przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP, poseł sprawozdawca „Poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych”; Leszek Miller, były Premier RP; przewodniczący Klubu Poselskiego SLD oraz dr Alexander Kallweit, dyrektor referatu Dialog Międzynarodowy Fundacji im. Friedricha Eberta.

Uczestnikami dyskusji byli zarówno przedstawiciele europejskich fundacji politycznych z Hiszpanii, Węgrzech oraz Słowacji jak i reprezentanci polskich think-tanków

Patronem medialnym konferencji był kwartalnik Res Publica Nowa.

Sprawozdanie Fundacji im. Friedricha Eberta z konferencji "Fundacje polityczne – awangarda w polityce?”

Foto: P. Bułas