Jesteś na stronie:

Regionalna Konferencja Forum Postępu w Częstochowie.

24 września 2016 roku ponad 100 osób wzięło udział w odbywającej się w częstochowskiej Hali Sportowej Regionalnej Konferencji Forum Postępu. Celem konferencji była próba zarysowania strategii programowej i organizacyjnej dla środowisk postępowych województwa śląskiego na najbliższe lata. 
 
Otwierając konferencję, dyrektor Fundacji Amicus Europae Ireneusz Bil podziękował Częstochowie za goszczenie Regionalnego Forum Postępu. Przybliżył inicjatywę Forum Postępu oraz jej cele. Zaznaczył ponadczasową ważność skutków współpracy oraz integracji środowisk postępowych wokół wspólnych celów.
 
Po wystąpieniu Ireneusza Bila głos zabrał Sławomir Wiatr, Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Forum Postępu, który przestawił swoje opinie na temat aktualnego stanu polskiej i europejskiej lewicy, podkreślając znaczenie dialogu i porozumiewania się w tych środowiskach. Właśnie brak tych elementów w życiu społecznym i politycznym stał się, według Wiatra, przyczyną trwającego już kilkanaście lat kryzysu. 
 
Dalej wygłosił przemówienie Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach Marek Balt, który stwierdził, iż dzisiejsze działania Prawa i Sprawiedliwości przyczyniają się do tego, że najbliższe wybory będą skupione na ustrojowej roli samorządowej w Polsce. „Część polityków partii rządzącej jest za tym aby w wyborach samorządowych, ale i parlamentarnych mogły startować tylko partie polityczne, żadne komitety wyborcze, ani ruchy społeczne” – powiedział Marek Balt dodając, że lewica postępowa powinna angażować się w ruchy związane m.in. z samorządami, czy ruchami obywatelskimi. Następnie Balt wygłosił przemówienie nt. „Subsydiarna rola samorządu terytorialnego względem organów władzy centralnej”. 
 
Po tym wystąpieniu odbył się panel główny. Uczestnicy panelu dyskutowali na temat samorządu terytorialnego. W dyskusji udział wzięli Michał Syska z Ośrodka Myśli Społecznej F. Lassalla , Wojciech Konieczny wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej, prof. Tomasz Czakon oraz przewodniczący Klubu Radnych PO sejmiku śląskiego, były wieloletni szef Instytutu Obywatelskiego Jarosław Makowski. Następnie odbyły się dwa inne panele. 
 
Pierwszy panel, który prowadził Jerzy Woźniak nosił temat: „Program dla samorządu elementem integrującym środowiska lewicowe (postępowe). Rozpoznanie i agregacja potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju Polski”. W dyskusji tej udział wziął m.in. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Grzegorz Sikorski, Sekretarz Związku Miast Polskich Jan Czubak, oraz były wiceminister przemysłu i handlu oraz gospodarki Jerzy Markowski. 
 
Drugi panel, którego „gospodarzem” był Michał Czarski były wiceminister Pracy, wieloletni prezydent Sosnowca i marszałek Województwa Śląskiego, nosił temat: „Wybory samorządowe 2018. Strategia i taktyka lewicy (ruchów postępowych). Próba zakreślenia istotnych elementów programu wyborczego”. W tym panelu dyskusyjnym udział wzięli m.in. prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Szejna.