Jesteś na stronie:

Konferencja Regionalna Forum Postępu w Łodzi

3 grudnia 2016 odbyła się w Łodzi kolejna konferencja regionalna Forum Postępu. Konferencję otworzyli dr Ireneusz Bill, dyrektor Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae, Wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela, oraz przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Forum dr Sławomir Wiatr. Na program konferencji składały się dwa panele. Pierwszy poświęcony był problematyce rewitalizacji społecznej i ekologicznej, drugi – edukacji. 
 
Pierwszy panel prowadził Tomasz Trela a udział w nim wzięli: Michał Syska z Ośrodka Myśli Społecznej F. Lassall’a, wiceprzewodniczący SLD Krzysztof Gawkowski, Jan Czubak ze Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska, Hanna Gill-Piątek z gorzowskiego samorządu oraz były Prezydent Łodzi Krzysztof Jagiełło. Dyskusja z aktywnym udziałem osób przybyłych na konferencję koncentrowała się wokół problemów degradacji przestrzeni miejskich oraz lokalnych programów rewitalizacyjnych współczesnych miast polskich. Wszyscy uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na ważny aspekt realizacji tych programów jakim jest przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 
 
Drugi panel poświęcony edukacji prowadził Michał Syska, a udział w nim wzięli Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, były poseł SLD Artur Ostrowski oraz przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi Sylwester Pawłowski. Dyskusja w tym panelu obejmowała zagadnienia związane z realizowaną przez rząd PiS reformą systemu oświaty i jej konsekwencjami. Między innym, uczestnicy zwracali uwagę na potencjalne uczynienie ze szkoły publicznej instrumentu ideowej i politycznej indoktrynacji.