Jesteś na stronie:

Konferencja „Odpowiedzialność i rozwój – postępowe postulaty dla Europy i świata.”

W dniu 25 kwietnia 2019r. w Warszawie, odbyła się konferencja „Odpowiedzialność i Rozwój - postępowe postulaty dla Europy i świata”. Wydarzenie było współorganizowane przez Fundację Amicus Europae, Fundację na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) oraz Club de Madrid. 

Do nowej rzeczywistości nie można przykładać starych miar - pod tym hasłem zdawały się powstawać postulaty grupy Pascala Lamy’ego. Hasła mobilizujące do dyskusji w ramach deklaracji „Najpierw człowiek i ziemia - nowa globalna agenda na rzecz postępu” W dobie globalizacji jako najważniejsza została wymieniona wspólna mobilizacja aby móc konfrontować się z wyzwaniami dzisiejszego świata. Poczucie odpowiedzialności za przyszłość, determinowały autorów postulatów do zawarcia w nich wieloletnich idei globalnych, ale w poszanowaniu różnorodności dla państw takich jak wielowymiarowa sprawiedliwość, równość, solidarność, ale także multilateralizm i wspólne bezpieczeństwo.


Pełna treść raportu dostępna tutaj:
https://www.feps-europe.eu/Assets/Publications/PostFiles/547.pdf?fbclid=IwAR0OwleM07d_i_f-9aFxErSDzR1HamyilRpulKsVW4pVIAgQEbtZwEg_Q2Y


Były dyrektor Światowej Organizacji Handlu (WTO) Pascal Lamy oraz zaproszeni paneliści Stewart Wood, Mafalda Dâmaso, Alfred Gusenbauer, Joanna Tyrowicz i Anna Skrzypek próbowali odpowiedzieć podczas konferencji na pytanie jak zmniejszyć nierówności społeczne i uczynić nasz świat bardziej zrównoważonym. „Nauką płynącą z globalizacji jest niemożność spełnienia wielu oczekiwań obywateli w pojedynkę” podsumował Prezydent Aleksander Kwaśniewski.
W dalszej części konferencji zaprezentowano raport, „Zmieniając zasady europejskiej gospodarki” autorstwa Josepha Stiglitza. Porusza on temat przyszłości, koncentrując się na wartościach wspólnej gospodarki, której głównym hasłem ma być odpowiedzialność i rozwój.


Pełna treść raportu dostępna tutaj:
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/book_stiglitz-web-pp.pdf


W drugim panelu dyskusyjnym, zatytułowanym „Polska w strefie euro - jak wykorzystać szanse i nie wpaść w grecką pułapkę”, skonfrontowany został niesamowity progres Europy od lat 60. z potrzebą przełamania stagnacji ekonomicznej. W dyskusji wybrzmiało pytanie, czy kierowanie się nowymi zasadami będzie zapobiegało wyzwaniom i kryzysom dzisiejszego świata. Zaproszeni paneliści Marek Belka, Tone Rop, Paolo Guerrieri, Yves Leterme, Cezary Wójcik i Małgorzata Bonikowska analizowali możliwości, optymalne warunki oraz konsekwencje przyjęcia waluty Euro w Polsce.

Foto : Kasia Rainka