Jesteś na stronie:

Konferencja "Demokracja-Pojednanie-Przyszłość"

W dniu 28 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja współorganizowana przez Fundację Amicus Europae oraz Instytut Bronisława Komorowskiego pt. "Demokracja, Pojednanie, Przyszłość".
 
Celem konferencji była refleksja polityczna nad kondycją procesów pojednania w naszej części Europy oraz konsekwencjami realizacji tzw. „narodowych polityk historycznych”.
Jako motto konferencji przyjęty został cytat z przemówienia Władysława Bartoszewskiego w 1995 r. w Bundestagu "Pamięć i refleksja historyczna muszą towarzyszyć naszym stosunkom.Nie powinny jednak stanowić dla nich głównej motywacji, lecz torować drogę motywacjom współczesnym i skierowanym w przyszłość."
 
Po wystąpieniach obu Prezydentów odbyła się dyskusja panelowa w gronie zaproszonych gości, do których należeli: Władysław Teofil Bartoszewski; Prof. Andrzej Friszke; Witalij Portnikov i  Prof. Klaus Ziemer.