Jesteś na stronie:

Józef Oleksy (1946-2015)

Z głębokim żalem żegnam Józefa Oleksego.

Człowieka lewicy, wybitnego polityka III Rzeczpospolitej, przekonanego Europejczyka-członka Konwentu Europejskiego.

Przez blisko 40 lat - ruch studencki, rząd M.F. Rakowskiego, Okrągły Stół, Socjaldemokracja RP, służba demokratycznej Polsce - nasze drogi polityczne  i losy życiowe splatały się.

Był człowiekiem wielkiej inteligencji, barwnym, otwartym, poszukującym dialogu i porozumienia, był osobowością skupiająca ludzi ponad podziałami. Zostawił znaczący ślad we współczesnej historii Polski i polskiej lewicy.

Przekazuje wyrazy współczucia zonie Marii, dzieciom, bliskim  i przyjaciołom

Aleksander Kwaśniewski