Jesteś na stronie:

III Forum Energetyczne w Monaco

W dniu 1 Czerwca 2018 r. odbyło się w Monaco, z udziałem księcia Alberta II, III Forum Energetyczne w Monako, zorganizowane przy współpracy Fundacji Amicus Europae.

Głównymi punktami programu były wystąpienia gości honorowych (m.in. Prez. A.Kwaśniewski, Książe Monaco Albert II oraz Romano Prodi). Tematyka obejmowała zarówno bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, kwestie ekologii i ochrony klimatu, zmieniające się rynki energii na świecie. Wiele miejsca w dyskusji poświęcone było polityce administracji prezydenta Donalda Trumpa i jej wpływie na globalne rynki. Wśród gości honorowych konferencji byli:

Raimonds Vejonis, prezydent Łotwy
Aleksander Kwaśniewski, prezydent Polski (1995 - 2005)
Romano Prodi, premier Włoch (1996 - 1998, 2006 - 2008), przewodniczący Komisji Europejskiej (1999 - 2004)
 
Główną dyskusję panelową prowadził Ireneusz Bil, dyrektor Fundacji Amicus Europa z udziałem:
 
Marka Pritcharda, członka brytyjskiego parlamentu, lidera delegacji do OBWE
Mary Landrieu, amerykańskiej senator, byłej przewodniczącej Komisji ds. Energii i Zasobów Naturalnych (1997–2015)
Davida L. Goldwyna, prezes Goldwyn Global Strategies (USA)
Mirka Topolanka, członka zarządu, dyrektora ds. Rozwoju międzynarodowego i spraw publicznych, Eustream (Słowacja)
Geralda Davisa, prezesa Scenarios World Energy Council (UK)
Keun Wook Paika, starszego pracownika naukowego, Oxford Institute for Energy Studies, (Wielka Brytania)
Nektaria Karakatsania, członka zarządu, urzędu regulacyjnego ds. Energii (Grecja)