Jesteś na stronie:

Dyskusja wokół raportu Fundacji „Amicus Europae” pt. Szkoła i nierówności społeczne

18 marca 2013 roku w łódzkiej świetlicy Krytyki Politycznej odbyła się dyskusja wokół głównych wyzwań stojących przed polskim systemem edukacyjnym.

Wprowadzenia do dyskusji dokonał autor raportu dr Przemysław Sadura (Instytut Socjologii UW/Krytyka Polityczna).

W dyskusji udział wzięli:

Bartosz Rydliński (Fundacja "Amicus Europae")
Julia Walter (Fundacja im. Friedricha Eberta)
Hanna Gill-Piątek (KP Łódź)
Prowadzenie: Marcin Zaród (KP Łódź)

Raport Fundacji Amicus Europae "Szkoła i nierówności społeczne"