Jesteś na stronie:

Dyskusja wokół "European Framework Statute on the Promotion of Tolerance”

27 listopada br. w Budapeszcie odbyła się kolejna dyskusja ekspercka wokół „European Framework Statute on the Promotion of Tolerance”.

W dyskusji udział wzięli eksperci Europejskiej Rady ds. Tolerancji i Pojednania (ECTR): Prof. Yoram Dinstein, Prof. Rein Mullerson, Dr Ugo Genesio, przedstawiciele Węgierskiej Partii Socjalistycznej oraz węgierskich organizacji pozarządowych zajmujących się walką z dyskryminacją i rasizmem.

Sekretarz Generalny ECTR, Pan dr Ireneusz Bil podkreślił, że w całej Unii Europejskiej dostrzegamy wzrost tendencji nacjonalistycznych i ksenofobicznych. Oprócz odgórnych dyrektyw Unii Europejskiej czy Rady Europy należy ustanawiać odpowiednie prawo wychodzące naprzeciw tym trendom na poziomie państw narodowych.

Działalność ECTR od samego początku jest wpierana przez Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”.

Dyskusja została zorganizowana we współpracy z węgierską fundacją Táncsics Mihály Alapítvány.