Jesteś na stronie:

Dyskusja ekspercka ECTR-ODIHR nt. „Model Law on Tolerance”

W dniach 28-29 listopada 2012 grupa ekspertów Europejskiej Rady ds. Tolerancji i Pojednania (ECTR) oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) odbyła dyskusję nad proponowaną przez ECTR konwencją „A Model National Statute for The Promotion of Tolerance”.

Dyskusja dotyczyła możliwości implementacji „Model Law on Tolerance” w prawodawstwie poszczególnych państw narodowych w Europie oraz wiążących się z tym wyzwań natury politycznej, prawnej i społecznej.
 

W 2013 roku planowana jest prezentacja konwencji na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP oraz podczas ukraińskiej prezydencji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

W dyskusji udział wzięli między innymi:

  • Prof. Yoram Dinstein – b. rektor Uniwersytetu w Tel Awiwie,
  • Prof. Rein Mullerson – wykładowca King’s College oraz the London School of Economics,
  • Prof. Daniel Thurer – przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Prawa Międzynarodowego,
  • Dr Ugo Genesio – b. sędzia włoskiego Sądu Najwyższego,
  • Poseł Ryszard Kalisz – przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP,
  • Dr Adam Bodnar - członek zarządu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.