Jesteś na stronie:

Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat Fundacji za lata 2010-2011

W związku z nagłym i nienotowanym wcześniej zainteresowaniem mediów Fundacją Amicus Europae, a w szczególności finansami Fundacji, Zarząd FAE umieszcza na stronach internetowych Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat Fundacji za lata 2010-2011.

Informacja jest do pobrania tutaj:

FAE Rachunek Zysków i Strat 2010 i 2011

Bilans FAE 2010 i 2011

Jednocześnie informuje, że wg. wstępnych danych za 2012 r. podstawowe wskaźniki finansowe Fundacji przedstawiają się następująco:

Przychody ogółem (dotacje od osób fizycznych i prawnych, zysk z inwestycji itp.): 313 444,85 zł

Budżet Fundacji - (koszty statutowe i administracyjne): 328  044,91 zł

Strata: - 14 600,06 zł

Ostateczne i szczegółowe dane będą dostępne w przewidzianym prawie terminie tj. do końca marca b.r.

Za Zarząd

     /-/
Andrzej Majkowski
Prezes

Warszawa, 18 stycznia 2013 r.