Jesteś na stronie:

III Kongres Forum Postępu w Warszawie

 W dniu 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie obradował III Kongres Forum Postępu.  W Kongresie wzięło udział ok. 100 osób z różnych środowisk lewicowych z całego kraju.

Sławomir Wiatr otwierając Kongres stwierdził, że filozofia oparcia współpracy na wspólnocie wartości i celów, jaka przyświecała od początku Forum Postępu, przyniosła rezultaty, czego dowodem jest już III Kongres.
Pozdrowienia i życzenia owocnych obrad w imieniu Aleksandra Kwaśniewskiego przekazał dyrektor Fundacji Amicus Europae Ireneusz Bil, a od niemieckich socjaldemokratów - Knut Dethlefsen, dyrektor Biura Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie.
 
Wystąpienie wprowadzające na temat polskiej racji stanu wygłosił Włodzimierz Cimoszewicz. 
 
Następnie odbył się panel dyskusyjny: „Polska w Europie”, w którym udział wzięli: • Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, • Ireneusz Bil, dyrektor Fundacji Amicus Europae, • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, przewodnicząca Forum Kobiet SLD oraz • Franciszek Sterczewski, aktywista miejski, organizator akcji Łańcuch Światła Poznań.
Obradowały także grupy dyskusyjne:
 
MIEJSCE REFLEKSJI INTELEKTUALNEJ W FUNKCJONOWANIU POLSKIEJ LEWICY – DIAGNOZA I PERSPEKTYWY moderacja: Paweł Sękowski, Prezes Stowarzyszenia „Kuźnica” i Sebasgan Gajewski z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.
PRZYWÓDZTWO, STRATEGIA, WIZJA. WYZWANIA DLA PROGRESYWNEJ POLITYKI W POLSCE moderacja: Katarzyna Duda i Michał Syska, Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a oraz Maciej Gdula, Uniwersytet Warszawski, Krytyka Polityczna.
RUCHY KOBIECE W POSZUKIWANIU NOWYCH FORM POLITYCZNOŚCI moderacja: Katarzyna Kądziela, Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, Agata Czarnacka, Komitet Ratujmy Kobiety.
STRATEGIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU moderacja: Dariusz Szwed, Zielony Instytut.
 
Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny: "Lewica przed wyborami samorządowymi. co ma do zaoferowania?" którą moderował Jan Kazimierz Czubak ze Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska a uczestniczyli działacze samorządowi:  • Paulina Piechna-Więckiewicz radna Rady Warszawy, Inicjatywa Polska • Marcin Bazylak, Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej, szef miejskiej SLD • Ewa Całus, Zastępca Burmistrza Miasta Wadowice.
 
Podsumowaniem Kongresu będzie specjalne wydanie kwartalnika "Myśl Socjaldemokratyczna".