Jesteś na stronie:

European Executive Forum

10 i 11 kwietnia 2014 w Warszawie odbyła się druga edycja European Executive Forum. W dyskusji na temat wyzwań dla współczesnych przywódców wzięły udział wybitne autorytety ze świata biznesu, polityki i nauki. 

Liderzy rozmawiali o przyszłości europejskiego przywództwa, a swoje doświadczenia i opinie prezentowali również znakomici goście zagraniczni – prezydent Horst Koehler, Pat Cox i gen. James L. Jones.

Dwudniowe Forum organizowane przez Executive Club wraz z Fundacją Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” i think-tankiem CEED Institute zgromadziło w warszawskim hotelu Sheraton prezesów najważniejszych polskich przedsiębiorstw, przedstawicieli świata polityki oraz ekspertów z najlepszych zagranicznych i krajowych szkół biznesu.

Bieżące wydarzenia polityczne sprawiły, że temat tegorocznej konferencji stał się wyjątkowo aktualny. Kryzys ukraiński był kwestią żywo dyskutowaną także z uwagi na sylwetki gości zagranicznych. Prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowach z byłym prezydentem Niemiec, Horstem Koehlerem, a także z Patem Coxem i byłym dowódcą NATO gen. Jamesem Jonesem poruszał problemy związane ze zmieniającym się obrazem przywództwa w sferze politycznej.

„W kryzysie potrzebne są osobowości i zachowania, które skupiają ludzi i dają nadzieję. Są potrzebni tacy przywódcy, którzy są wiarygodni, przekonujący i gotowi do podejmowania ryzyka” – mówił Prezydent Aleksander Kwaśniewski w wystąpieniu otwierającym European Executive Forum.

Były prezydent podkreślał, że sytuacja na Ukrainie oraz wyzwania związane z pogłębianiem integracji europejskiej są zjawiskami skomplikowanymi i trudno znaleźć szybkie i proste rozwiązania.

„Sprzyja temu fakt, że pokolenie będące u władzy jest pokoleniem wolnym od dramatycznych doświadczeń II wojny światowej i budowaniem wspólnej Europy zaraz po niej. Nie mają tego poczucia dramatyzmu, które towarzyszyły tamtym decyzjom. W duchu spokoju i stabilizacji ostatniego dwudziestolecia mają przekonanie, że wielkie zagrożenia, które dzisiaj widzimy nie muszą być aż tak straszne i nie muszą prowadzić nas do końca historii.” - zaznaczał Aleksander Kwaśniewski.