Jesteś na stronie:

Sprostowanie w związku z artykułem "Gazety Wyborczej"

7 stycznia 2013 roku na łamach „Gazety Wyborczej” w artykule pod tytułem Drużyna Kwaśniewskiego znalazła się informacja, z której wynika, jakoby Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae była organizatorem budowy obywatelskiego ruchu liberalno-demokratycznego i tworzyła podwaliny nowego projektu politycznego podczas konwersatoriów „Dialog i przyszłość”.

Stwierdzam że Red. Agnieszka Kublik nie rozmawiała z żadną osobą należącą do władz czy też pracowników Fundacji, stąd sformułowania typu „[…] słyszę w Fundacji Kwaśniewskiego "Amicus Europae" od jego współpracowników […]” są nierzetelne i wprowadzają w błąd czytelników.

Informuję, że konwersatoria pod tą nazwą odbywają się istotnie w siedzibie Fundacji Amicus Europae. Jest to projekt współorganizowany z Fundacją Naukową im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, mający na celu twórczą dyskusję w gronie zaproszonych gości nad konkretnymi problemami, takimi jak ochrona zdrowia, edukacja, polityka energetyczna, relacje państwo-Kościół, polityka europejska i wiele innych.

Zaznaczam, że Fundacja nie jest głównym organizatorem konwersatoriów, nie mają one również na celu bezpośredniej, organizacyjnej działalności politycznej, co jest sugerowane w artykule. Są zaledwie jednym z wielu naszych projektów, realizujących cele statutowe Fundacji Amicus Europae.

Nadrzędną misją Fundacji jest popieranie integracji europejskiej, a także wspieranie wysiłków na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa i umocnienia wartości demokratycznych;. Szczegółowe cele, ujęte w statucie przytoczone są na stronie internetowej Fundacji. Tam również można znaleźć opisy innych organizowanych inicjatyw, raporty oraz sprawozdania dotyczące seminariów i konferencji Fundacji. 
 

        /-/
Ireneusz Bil
Dyrektor Fundacji „Amicus Europae”