Jesteś na stronie:

Sejm RP - Seminarium "Edukacja w wyzwania przyszłości"

18 września 2012 roku Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae" oraz Fundacja im. Friedricha Eberta we współpracy z Klubem Poselskim SLD zorganizowały w Sejmie seminarium dyskusyjne pt. "Edukacja a wyzwania przyszłości" 

Podczas seminarium został zaprezentowany raport Fundacji „Amicus Europae” autorstwa Przemysława Sadury pt. „Szkoła i nierówności społeczne. Diagnoza zjawiska i propozycja progresywnej polityki edukacyjnej w Polsce”.

W dyskusji nad możliwymi scenariuszami walki z nierównościami w polskim systemie edukacyjnym udział wzięli: dr Przemysław Sadura (Instytut Socjologii UW/Krytyka Polityczna), Leszek Miller (Przewodniczący Klubu Poselskiego SLD), dr Krystyna Łybacka (Posłanka na Sejm RP, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Minister Edukacji Narodowej i Sportu 2001-2004), prof. dr hab. Jerzy J. Wiatr (Minister Edukacji RP 1996-1997), Anna Dzierzgowska (Społeczny Monitor Edukacji), Artur Ostrowski (Poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży), Sławomir Broniarz (Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego), red. Piotr Pacewicz („Gazeta Wyborcza”)

Raport „Szkoła i nierówności społeczne” został również zaprezentowany na konferencji prasowej w Sejmie.

Relacja portalu Lewica24 z konferencji prasowej

Relacja portalu sld.org.pl z konferencji prasowej

Artykuł dr Przemysława Sadury "Widzę szkołę bez wyścigów" na łamach "Gazety Wyborczej", nawiązujący do raportu Fundacji "Amicus Europae" pt. "Szkoła i nierówności społeczne".

Artykuł Magdaleny Kaszulanis z „Głosu Nauczycielskiego” nawiązujący do Raportu Fundacji „Amicus Europae” pt. „Szkoła i nierówności społeczne” oraz debaty „Edukacja a wyzwania przyszłości”, która odbyła się w Sejmie RP 18 września 2012 roku. Artykuł ukazał się na stronie Wirtualnej Polski jako przedruk „Głosu Nauczycielskiego”.