Jesteś na stronie:

"Dziesięć rekomendacji dla przyszłego Prezydenta RP w zakresie polityki zagranicznej" - specjalny projekt analityczny

Fundacja Amicus Europae, nie kierując się jakimikolwiek preferencjami politycznymi czy personalnymi względem żadnego z obu kandydatów na urząd prezydenta, przygotowała zestaw bezstronnych rekomendacji i zaleceń w zakresie dziesięciu najważniejszych obecnie tematów i obszarów polskiej polityki zagranicznej. Intencją tego projektu jest wskazanie podstawowych problemów i wyzwań międzynarodowych, przed jakimi stoi dziś Polska, wraz z zasugerowaniem najbardziej optymalnych i pożądanych – w naszej ocenie – kierunków i metod ich rozwiązania.

Wierzymy, że nowy Prezydent Rzeczypospolitej – ktokolwiek nim zostanie – wpłynie swymi działaniami i aktywnością międzynarodową na wykorzystanie dziejowej szansy, jaka stoi obecnie przed Polską dzięki najkorzystniejszemu od wieków położeniu strategicznemu naszego kraju.