Jesteś na stronie:

Kryzys gospodarczy a Polska - Forum Ekonomiczne CPA i FAE

Centrum Politycznych Analiz, niezależny think tank, pracujący nad programem "Projekt dla Polski" zorganizowało we współpracy z Fundacją Amicus Europae w dniu 20 marca 2009 roku, w siedzibie PAN Forum Ekonomiczne poświęcone problematyce kryzysu ekonomicznego w Polsce i na świecie.
 

Forum miało formę dyskusji panelowej, do której zaproszono ekonomistów, którzy pełnili funkcje ministrów finansów i wicepremierów ds. gospodarczych w polskich rządach formowanych przez środowiska politycznego centrum i lewicy: Marka Belkę, Marka Borowskiego, Mirosława Gronickiego, Jerzego Hausnera, Andrzeja Raczko i Zdzisława Sadowskiego. Zaproszony również Jerzy Osiatyński, który nie mógł w tym terminie wziąć udziału w dyskusji, zapowiedział przesłanie wypowiedzi pisemnej. Dyskusję poprowadził Zdzisław Sadowski, który na wstępie określił zasady przebiegu Forum polegające na dwóch rundach dyskusji panelowej nad wcześniej postawionymi przez organizatorów Forum problemami oraz trzeciej, w której uczestnicy panelu odniosą się do pytań i uwag słuchaczy. Do uczestnictwa w Forum zaproszono bowiem także grupę specjalistów ekonomii i nauk społecznych (w tym młodych ekonomistów pracujących na warszawskich uczelniach), publicystów specjalizujących się w publicystyce gospodarczej, z możliwością zadawania pytań i formułowania krótkich komentarzy.

Omówienie przebiegu Forum