Jesteś na stronie:

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2007 r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy sprawozdanie Fundacji Amicus Europae z działalności statutowej oraz sprawozdanie finansowe za 2007 r.
 


Jednocześnie informuję o następujących wpłatach na działalność statutową Fundacji:

Dotacje rok 2007

Fundacja Victora Pinchuka - 400.000,00 USD (1.077.057,08 PLN)

Fundacja Dr.M.W.&Emma Rapaport Gedenkstiftung - 500.000,00 USD (1.376.307,35 PLN)

Fundacja Hertie - 50.000,00 EURO (189.982,50 PLN)
 

Dotacja I kwartał 2008 rok

Fundacja Bertelsmanna - 148.276,55 EURO (525.716,93 PLN)

Koszty statutowe za 2007 r. wyniosły 1.202.506,78 zł, natomiast koszty administracyjne – 903.398,84. Główną część kosztów administracyjnych stanowiły jednorazowe nakłady na generalny remont i wyposażenie nowej siedziby Fundacji (w sumie 605.171,84 zł) oraz koszty wynikłe z różnic kursowych walut (85.223,00 zł). Koszty wynagrodzeń (umowa o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło) wyniosły w sumie 48.532,00 zł. Zarząd oraz Rada Fundacji nie pobierały wynagrodzenia za swoją działalność.

Andrzej Majkowski
Prezes Zarządu
Fundacja Amicus Europae