Jesteś na stronie:

Spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. Białorusi

W dniach 7 – 9 marca 2008 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. Białorusi (Belarus Task Force) – inicjatywy mającej na celu wypracowanie strategii działań wspólnoty międzynarodowej wobec Białorusi. Pierwsze inauguracyjne spotkanie Zespołu odbyło się w ub. roku (8 – 9 grudnia) w Wilnie.
 

Przewodniczącym Zespołu Zadaniowego ds. Białorusi jest Aleksander Kwaśniewski, b. Prezydent RP (1995-2005), a w jego skład wchodzą m.in. b. prezydent Rumunii Emil Constantinescu; Borys Tarasiuk, b. minister spraw zagranicznych Ukrainy; Nadieżda Mihajlowa, b. minister spraw zagranicznych Bułgarii; Antanas Valionis b. minister spraw zagranicznych Litwy; Janusz Onyszkiewicz, deputowany do Parlamentu Europejskiego i in. Spotkanie warszawskie Zespołu zostało zorganizowane wspólnie przez Fundację „Amicus Europae” oraz węgierskie Międzynarodowe Centrum na Rzecz Przemian Demokratycznych (ICDT).

Podczas warszawskiego spotkania Zespołu Zadaniowego szeroko dyskutowano propozycje działań politycznych w ramach nowej strategii wobec Białorusi; opracowano także wstępny projekt końcowego raportu w tej sprawie . Uczestnicy narady zapoznali się z szeregiem opracowań analitycznych, dotyczących sytuacji na Białorusi i jej polityki zagranicznej, wysłuchali również opinii na ten temat wygłoszonych przez ekspertów, m.in. Pirkka Tapiolę (Rada Unii Europejskiej), Grzegorza Gromadzkiego (Fundacja Batorego), Pawła Wołowskiego (Ośrodek Studiów Wschodnich). Uczestnicy spotkania Zespołu Zadaniowego ds. Białorusi zostali także przyjęci przez Ministra Spraw Zagranicznych RP, Radosława Sikorskiego.