Jesteś na stronie:

Dyskusja ekspercka nt. implikacji Projektu Obrony Przeciwrakietowej dla Polski.

5 marca 2007 r. w Fundacji Amicus Europae odbyła się debata poświęcona uwarunkowaniom ew. decyzji Polski w sprawie uczestnictwa w amerykańskim programie Missile Defence.

Proces negocjacyjny w sprawie ew. uczestnictwa Polski w amerykańskim programie Missile Defense wchodzi właśnie w decydującą fazę. Ze względu na wewnątrzamerykańskie uwarunkowania budżetowe i administracyjne, władze RP będą musiały określić swoje stanowisko w tej materii zapewne w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Każda decyzja władz Polski (zarówno pozytywna jak i negatywna) wobec amerykańskiej oferty dyslokowania istotnych elementów systemu MD na terytorium naszego kraju nieść będzie ze sobą szereg bardzo poważnych implikacji natury strategicznej, politycznej, ekonomicznej i społecznej. Skutki podjętej dziś decyzji będą miały wielopłaszczyznowe konsekwencje nie tylko w ciągu najbliższych lat, ale wielu dziesięcioleci. Stanowi to o szczególnej randze i złożoności tego zagadnienia, w aspekcie geopolitycznym nie mniej ważnego od strategicznej decyzji władz RP z początku lat 90- tych ub. wieku o podjęciu w polityce zagranicznej kursu na integrację euroatlantycką.

Decyzja o przystąpieniu – bądź nie – do „tarczy” powinna być poprzedzona rzetelną, szeroką i uczciwą dyskusją zarówno w gronie uznanych autorytetów publicznych, jak i niezależnych ekspertów. W grę wchodzi bowiem sprawa nadrzędna – interes i dobro Rzeczypospolitej. Stąd też z inicjatywy Fundacji Amicus Europae odbyła się dyskusja na temat implikacji amerykańskiej propozycji ws. tarczy antyrakietowej. W tej dyskusji wzięli eksperci, badacze oraz politycy zaangażowani w tematykę bezpieczeństwa narodowego. Jej wynikiem jest prezentowany Raport. Przedstawione tezy nie mogą być wiązane jednak z poglądami jakiegokolwiek z uczestników spotkania, ponieważ wyrażone były różne i często przeciwstawne opinie i oceny. Z tego względu, wnioski z dyskusji i wypowiedzi uczestników przedstawione zostały w Raporcie na zasadach Chatham House Rule.

W debacie wizięli udział: Aleksander Kwaśniewski, Bolesław Balcerowicz, Ireneusz Bil, Sławomir Kamiński, Stanisław Koziej, Roman Kuźniar, Wojciech Łuczak, Tomasz Otłowski, Jolanta Szymanek-Deresz, Andrzej Majkowski, Adam Daniel Rotfeld, Jerzy Szmajdziński, Maria Wągrowska.