Jesteś na stronie:

Dialog Polsko - Niemiecko - Żydowski we Wrocławiu

W dniach 23-28 listopada 2007 r. w Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja "Dialog Polsko – Niemiecko – Żydowski", której organizatorem były Fundacja Amicus Europae oraz niemiecka Fundacja Bertelsmanna.
 

Uczestnikami programu było 120 młodych liderów z Polski, Niemiec i Izraela (w wieku 30-40 lat), reprezentujących różne środowiska: politykę, media, biznes, świat nauki i kultury. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z politycznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i intelektualnymi procesami w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Przedmiotem dyskusji podczas konferencji były zarówno uwarunkowania historyczne relacji trzech narodów, jak też współczesne zagadnienia społeczne, gospodarcze i polityczne w Europie i na świecie. Wykładowcami i referentami były uznane osobistości z Niemiec, Polski i Izraela, m.in. Shewach Weiss, gen.Klaus Naumann, Basil Kerski, Andrzej Karkoszka, Konstanty Gebert. Gościem konferencji był także Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Od początku realizacji programu spotkań - realizowanych dotychczas w niemiecko - izraelskiej fomule - wzięło udział ok. 180 wyróżniających się osób z obu krajów. Od tego roku dołączyli do tego grona polscy uczestnicy, zaproszeni przez Fundację Amicus Europae.

Jednym z celów, które chcemy osiągnąć jest stworzenie sieci młodych profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy w przyszłości staną się lokalnymi lub krajowymi liderami. Obie Fundacje poprzez cyklicznie organizowane konferencje i seminaria dążyć będą do utrzymania kontaktów i wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami Dialogu.

Konferencja organizowana została w ramach "Inicjatywy Pamięć, Dialog i Pojednanie" Fundacji Amicus Europa, wspieranej finansowo przez Fundację Dr. M.W. & Emma Rapaport Gedenkstiftung.