Jesteś na stronie:

Panel dyskusyjny Fundacji Amicus Europae w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy

W dniu 8 września 2006 r. Fundacja Amicus Europae była organizatorem dyskusji plenarnej pt. Europejskie wyzwania. Pytanie o perspektywy Europy, która odbyła się podczas XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Na zaproszenie Fundacji, do Polski przyjechali byli Prezydenci Litwy – Algirdas Brazauskas, Słowacji – Rudolf Schuster oraz Słowenii – Milan Kucan. Odpowiedzi na postawione w tytule pytania byli Prezydenci poszukiwali w debacie razem z Aleksandrem Kwaśniewskim. Rozmówcy stwierdzili m.in., że państwa naszego regionu muszą przełamać schemat angażowania się w politykę zagraniczną Unii Europejskiej, jedynie w celu realizacji swojego wąsko pojętego interesu narodowego. Zaznaczyli także, że należy działać na rzecz przyjęcia przez Unię zapisów instytucjonalizujących wspólną politykę zagraniczną. W dzisiejszym świecie bowiem prowadzenie wyłącznie samodzielnej polityki zagranicznej przez pojedyncze państwa UE znacząco ograniczy jej skuteczność.

Goście Fundacji uczestniczyli także w dyskusji panelowej Ekonomicznego Forum Młodych w Nowym Sączu pt. Podstawowe wyzwania dla Europy: społeczeństwo, ekonomia, polityka. Żywiołowa debata z udziałem młodzieży z kilkunastu państw Europy była okazją do konfrontacji wieloletniego doświadczenia byłych Prezydentów w obszarze polityki zagranicznej i integracji europejskiej ze świeżością spojrzenia młodego pokolenia.

Organizatorem Forum Ekonomicznego Młodych Liderów był Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu “Młodzież”.