Zarząd Fundacji

Andrzej Majkowski, Prezes Zarządu Fundacji Amicus Europae

  Urodzony w 1939 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1963-1972 działacz i pracownik ruchu młodzieżowego ZSP i ZMS, następnie prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 1972-1992, I Sekretarz Ambasady w Moskwie, radca Ambasady w Indiach, wicedyrektor Departamentu Azji MSZ, Ambasador Polski w Tajlandii, Birmie i na Filipinach, wicedyrektor i dyrektor Departamentu Afryki, Azji, Oceanii i Australii MSZ. W latach 1988-1992 członek Prezydium Komitetu Olimpijskiego, 1992-1995 prezes Zarządu „Kuriera Polskiego”. W 1995 r. przewodniczący Rady Nadzorczej S.L.S.A. Lucas, a w latach 1996-2005 podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. odpowiedzialny za sprawy miedzynarodowe. Od lutego 1989 roku Przewodniczący Rady Fundacji Polskiej Lekkiej Atletyki, od 1997 roku Prezes Zarządu Towarzystwa Polska-Republika Korei,od 1998 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Sport Dzieci i Młodzieży”, od kwietnia 2006 roku Prezes Zarządu Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” oraz od czerwca 2006 roku Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W 2005 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zna język angielski i rosyjski.