Biuro Fundacji

Ireneusz Bil, Dyrektor Fundacji Amicus Europae

      Urodzony w 1973 roku w Lublinie. Doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja: rynki energii i bezpieczeństwo energetyczne), absolwent i wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Instytut Gospodarki Światowej) i  dyplomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) przy Uniwersytecie Warszawskim. Członek Rady Naukowej fundacji Parlamentu Europejskiego - Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych (FEPS), Rady wiedeńskiego Centrum Współpracy i Pokoju oraz proeuropejskiego think-tanku in.Europa, sekretarz generalny Europejskiej Rady Pojednania i Tolerancji. W latach 1997 - 2004 ekspert w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Biurze Integracji Europejskiej oraz Biurze Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2005 – 2006 Zastępca Dyrektora i p.o. Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta RP. Uczestnik programów studyjnych i stypendialnych Departamentu Stanu USA, Fundacji Bertelsmanna, Fundacji ZEIT, Fundacji Koerbera i Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Inspektor Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (CFE), uczestnik licznych inspekcji w Polsce i za granicą. Jest członkiem międzynarodowych organizacji analitycznych i stowarzyszeń, m.in. Commission on the Black Sea, International Association for Energy Economics; członek Komisji Konsultacyjnej przy Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego. Doradca polskich i międzynarodowych instytucji i przedsiębiorstw w obszarze rynków energii, autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych, rynków energii, bezpieczeństwa międzynarodowego i integracji europejskiej. Zna język angielski, niemiecki i rosyjski.


 
Bartosz Rydliński, Koordynator projektów Fundacji Amicus Europae

     
     

Urodzony w 1985 roku w Nowy Dworze Mazowieckim. Doktor politologii, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Polityki Zagranicznej Akademii Dyplomatycznej PISM. Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych AON oraz w Instytucie Politologii UKSW. Ukończył między innymi warsztaty eksperckie Fundacji Amicus Europae „Akademia Młodych Liderów”, Letnią Akademię Integracji Europejskiej Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Stażysta Fundacji Bertelsmanna oraz polskiego działu tygodnika „Newsweek”. W 2014 roku visiting scholar na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Publikował w prasie krajowej i zagranicznej zajmującej się kwestiami społecznymi i międzynarodowymi. Zna język angielski.