Jesteś na stronie:

Raport Fundacji Amicus Europae "Europejska Polityka Sąsiedztwa. Wyzwania i Rekomendacje"

Raport Fundacji Amicus Europae pt. "Europejska Polityka Sąsiedztwa. Wyzwania i Rekomendacje." powstał jako podsumowanie i analiza wniosków z międzynarodowej konferencji pt. "Podejmując wyzwanie. W kierunku Nowej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej", zorganizowanej wspólnie z Fundacją Friedricha Eberta w dniu 4 grudnia 2006 r. w Warszawie.

Współkształtowanie skutecznej polityki Unii Europejskiej wobec jej wschodnich sąsiadów stanowi jedno z najważniejszych zadań dla polskiej polityki zagranicznej. Polska jako państwo bezpośrednio sąsiadujące z Białorusią, Rosją i Ukrainą posiada unikalne doświadczenia i ekspertyzę, które odpowiednio wykorzystane mogą wzbogacić aktualną politykę sąsiedztwa, podnosząc jej efektywność, spójność i długookresową skuteczność w realizacji zamierzonych celów. Aby stało się to faktem, niezbędna jest aktywność i kreatywność nie tylko administracji rządowej, ale także instytutów naukowych, uniwersytetów i organizacji pozarządowych.

Kierując się tym wyzwaniem, Fundacja Amicus Europae podjęła się realizacji projektu Program Integracji Europejskiej. Jego najważniejszym celem jest pobudzanie aktywności społeczno-politycznej na rzecz integracji europejskiej w Polsce. Dzięki inicjatywom podejmowanym w ramach tego programu Fundacja Amicus Europae chce przyczynić się do podniesienia intensywności i jakości dialogu europejskiego, wspierając wraz z innymi organizacjami pozarządowymi unijną wymianę myśli i poglądów na najważniejsze dla naszej Wspólnoty tematy. Wspomniana konferencja była jednym z pierwszych zrealizowanych przedsięwzięć.

Wraz z analizą aktualnych uwarunkowań Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Fundacja Amicus Europae przedstawia szereg rekomendacji dotyczących proponowanych działań.