Jesteś na stronie:

Konferencja „Dialog-Kompromis-Porozumienie. 30 lat od Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca”.

3 czerwca 2019 roku odbyła się konferencja pt.: „Dialog - Kompromis - Porozumienie. 30 lat od Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca”, którą organizowała Fundacja Amicus Europae wspólnie z Instytutem Bronisława Komorowskiego. Konferencja odbyła się w przeddzień rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów 1989r. 

Pierwszą część konferencji stanowiła platforma do dyskusji nad filozofią tych wydarzeń i praktyką budowy demokracji w III RP. Gośćmi zaproszonymi do dyskusji byli: prof. Antoni Dudek, Danuta Przywara, prof. Janusz Reykowski, prof. Jan Widacki, Agata Czarnacka. W dalszej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa pt. „Stosunki polsko-rosyjskie wtedy i dziś – gdzie jesteśmy?”, zorganizowana z okazji 80-tych urodzin Stanisława Cioska, byłego ambasadora RP w Rosji.

Minister Andrzej Majkowski, prezes zarządu Fundacji Amicus Europae, przywitał zgromadzonych gości i zapowiedział refleksję nad tym jaki cień transformacja i wydarzenia z roku 1989 rzucają na naszą rzeczywistość. Uznał konferencję za szansę do „podsumowań, ocen i refleksji na przyszłość”.

Przed przemówieniami Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i Prezydenta Bronisława Komorowskiego, swoje spojrzenie na historię wygłosili uczestnicy obrad Okrągłego Stołu: Jan Lityński oraz Stanisław Ciosek. „W obozie władzy dochodziliśmy do wniosku, że trzeba również naruszać fundamenty tego systemu” - mówił Ambasador Ciosek. Wspominał, że po drugiej stronie i w ogóle na świecie nie było pomysłu na taką zmianę - zmianę z gospodarki centralnie planowanej i autorytaryzmu w demokrację. „Robiliśmy to na ślepo”, powiedział i zaznaczył, że pomysłów jak popchnąć Polskę do przodu nie było ani po jednej, ani po drugiej stronie. Zauważył również pewną prawdę - startując naprzeciw siebie rządzący i opozycja, musieli mieć choć nić zaufania, że wszyscy mają na celu wspólne dobro i da się je osiągnąć dialogiem. Oprócz podzielenia się osobistymi wspomnieniami z wydarzeń Stanisław Ciosek podziękował także Januszowi Reykowskiemu, który przewodniczył reformom Okrągłego Stołu, za położenie fundamentów pod zmianę ustroju i zaznaczył, że współczesnej Polsce również potrzeba dialogu.

W dyskusji z okazji Jubileuszy Ambasadora pt. "Stosunki polsko-rosyjskie wtedy i dziś - gdzie jesteśmy?" udział wzięli dr Agnieszka Bryc, dr Igor Gretskiy, dr hab. Maciej Raś oraz dr Iwona Reichardt. Całą dyskusję moderował dr Ireneusz Bil.
 

Foto : Kasia Rainka