Współpracownicy Fundacji

Joanna Bocheńska

Dr, absolwentka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, doktorat w Instytucie Orientalistyki UJ, obecnie pracownik IO UJ, autorka książki "Miedzy ciemnością i światłem. O kurdyjskiej tożsamości i literaturze", Kraków 2011.  Współtwórca pracowni studiów kurdyjskich w IO UJ. Kierownik interdyscyplinarnego projektu badawczego, finansowanego przez NCN "<<Jak uczynić głos słyszalnym>> – ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej".  Stypendystka Fundacji Sorosa, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Funduszu im. K. Estreichera. Tłumacz, zna j. kurdyjski i j. rosyjski. Podróżnik, publicysta i fotograf. Współpracuje z Fundacją Znak, Fundacją Amicus Europae i Fundacją Kazimierza Pułaskiego. Zajmuje się tematyką bliskowschodnią, zwłaszcza w obrębie zagadnień takich jak: Kurdowie i Kurdystan, Turcja, Irak, Syria, Iran.
Rafał Ciastoń

Absolwent stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. członek Zespołu Analiz Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae oraz ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Obszar zainteresowań- Bliski i Daleki Wschód, technologie militarne, konflikty zbrojne. Pracownik korpusu służby cywilnej. Posługuje się językiem angielskim.

Małgorzata Karolina Citko
  Urodzona w 1984 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Absolwentka japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Stosunków Międzynarodowych na Collegium Civitas w Warszawie. Doktorantka z literatury japońskiej na Uniwersytecie Hawajskim w Mānoa. Stypendystka m. in. Fundacji Fulbrighta na studia doktoranckie w Stanach Zjednocznych, japońskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) na roczny program językowo-kulturoznawczy w Japonii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Ukończyła między innymi innymi warsztaty eksperckie Fundacji Amicus Europae „Akademia Młodych Liderów” oraz Druga Edycję Akademii Młodych Dyplomatów (Forum Młodych Dyplomatów). Stażystka między innymi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W dziedzinie stosunków międzynarodowych publikowała między innymi dla Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae, Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Centrum Studiów Polska-Azja oraz Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Zna język angielski, japoński i niemiecki.

Jakub Gajda

Orientalista, absolwent iranistyki UJ, podyplomowego studium Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych (UJ) oraz dziennikarstwa w WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Publicysta i tłumacz prasowy z języków perskiego, dari, tadżyckiego oraz paszto. Ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego i Fundacji Amicus Europae, jego obszar zainteresowań to Afganistan, Iran, Azja Centralna i Bliski Wschód oraz zagadnienia dialogu między cywilizacjami w szczególności dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego i współpraca międzynarodowa. Obecnie kończy przygotowywać dysertację doktorską nt. współczesnych relacji afgańsko-irańskich.

 

Paweł Godlewski

Absolwent historii na Uniwersytecie w Białymstoku i podyplomowych Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Collegium Civitas. Uczestnik licznych staży (m.in. w UNIC, CSM, Reuters) oraz kursów (m.in. w London School of Economics and Political Science). Niezależny doktorant współpracujący z Instytutem Historii i Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Białymstoku. Zajmuje się międzynarodową polityką ekonomiczną ropy naftowej i gazu ziemnego.

Dominik Jankowski

Na czas pracy w MSZ status współpracownika Fundacji Amicus Europae został zawieszony

Redaktor naczelny „Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” („Pulaski Policy Papers”). Od grudnia 2007 r. ekspert Zespołu Analiz Fundacji Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae. Członek redakcji Wydawnictwa Rambler. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, relacji transatlantyckich (NATO) oraz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. W latach 2009-2010 pracował w Zarządzie Planowania Strategicznego-P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. We wrześniu 2010 r. rozpoczął pracę w Departamencie Analiz Strategicznych Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W czasie studiów pracował w ramach staży w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie, Ambasadzie RP w Tallinie, Caritas Polska, Radzie Państw Morza Bałtyckiego w Sztokholmie oraz Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu. Komentator spraw międzynarodowych w polskich mediach (Polsat News, Polskie Radio Program III, Polskie Radio Program I, Polskie Radio dla Zagranicy) oraz publicysta (m.in. „Nowa Europa Wschodnia”, „Sprawy Polityczne”, „Polska Zbrojna”, „Przegląd”, „Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego”, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, „Zeszyty Naukowe AON”, „Niemcoznawstwo”). Autor publikacji zagranicznych (Finlandia – „Baltic Rim Economies”; Słowacja – „International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs”; Niemcy – Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung; USA – „World Politics Review”, Foreign Policy Association, Center for European Policy Analysis). Doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Absolwent stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowych studiów nt. międzynarodowych stosunków wojskowych w Akademii Obrony Narodowej. Absolwent Akademii Dyplomatycznej we Wiedniu. Stypendysta Instytutu Goethego w Berlinie i École nationale d’administration w Strasburgu. Zna język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i rosyjski.

Michał Jarocki

Analityk i publicysta, specjalizuje się w tematyce sporów terytorialnych na obszarze Arktyki, wydobyciu arktycznych surowców mineralnych, a także aktywności państw azjatyckich na omawianym obszarze. Pracuje jako redaktor w Agencji Lotniczej ALTAIR Sp. z o.o. Pisze rozprawę doktorską na temat polityki morskiej Chińskiej Republiki Ludowej w kontekście Arktyki. Stały współpracownik portalu "Polityka Wschodnia". Publikuje lub publikował w „Polsce Zbrojnej”, „Stosunkach Międzynarodowych”, „Przeglądzie Wojsk Lądowych”, "Przeglądzie Sił Powietrznych", "Armii" oraz "Raport WTO". Jego pozostałe zainteresowania to: system bezpieczeństwa Subkontynentu Indyjskiego oraz indyjsko - chińska rywalizacja na basenie Oceanu Indyjskiego. Słuchacz studium podyplomowego z seminarium doktorskim PAN/Collegium Civitas.
Andrzej Kozłowski
Ekspert Zespołu Analiz Fundacji Amicus Europae i Instytutu Kościuszki, członek redakcji pisma „Stosunki Międzynarodowe”, redaktor naczelny łódzkiego wydania „The Globalist”. Doktorant w Katedrze Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W kręgu jego zainteresowań znajdują się cyberbezpieczeństwo, region Kaukazu Południowego oraz polityka bezpieczeństwa i zagraniczna USA.

 

Marcin Maroszek

  Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert Zespołu Analiz Fundacji Amicus Europae (FAE) oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Specjalizacja – Ameryka Łacińska. Członek Forum Młodych Dyplomatów, publicysta, autor bloga poświęconego Ameryce Łacińskiej: www.amerykalacinska.com.pl. Publikacje (wybrane): „Polska Zbrojna”, „Biuletyn Opinie” FAE, „Policy Papers” FAE, „Kurier Dyplomatyczny”.

Tomasz Niedziółka

Ekspert Fundacji Amicus Europae. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Student studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej. Jego zainteresowania badawcze obejmują obszary polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz sektora ICT.

Tomasz Otłowski

Koordynator Zespołu Analiz Fundacji Amicus Europae (FAE). Ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, komentator portalu „Wirtualna Polska” (WP.pl), publicysta i konsultant w zakresie stosunków międzynarodowych. Założyciel (2012) i właściciel firmy konsultingowo-szkoleniowej i analitycznej STRATCONS. Były wieloletni (1997-2007 i 2010-2012) ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego i analityk w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ekstremizmem i terroryzmem islamskim, „szerokim” Bliskim Wschodem, Afganistanem, a także geopolityką stosunków międzynarodowych na obszarze Eurazji oraz bezpieczeństwem narodowym RP.  Autor ok. 1 tys. publikacji, analiz i artykułów z dziedziny bezpieczeństwa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, opublikowanych w latach 1997-2013 m.in. w „Polsce Zbrojnej”, kwartalniku "Wojsko i Wychowanie", zeszytach "Towarzystwa Wiedzy Obronnej", wydawnictwach Fundacji Amicus Europae („Biuletyn OPINIE” i „Policy Papers”), „Komentarzu Międzynarodowym Pułaskiego”, a także w dziale „Konflikty” portalu internetowego „WP.pl” (gdzie w latach 2011-2012 publikował także jako Jerzy  T. Leszczyński). Autor bestselerowej książki „Cmentarzysko imperiów. Afganistan 2001-2014”, wydanej w 2012 roku przez wydawnictwo Rambler.