Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 22/2009: "Pragmatism or prometheism? The attitude of Estonia to the conflict in Georgia"

Autor: Artur Niedźwiecki |
06.08.2009

The military intervention of Russian troops in Georgia has become an important factor affecting political relations across the whole region. The common experience of Russian proximity had a significant influence on the political calculations of Eastern European states. This phenomenon was particularly visible in Estonian politics. It resulted in thorough debate that aimed at answering the most fundamental questions concerning the future of the international order. Attempts to re-shape the geopolitical environment and re-establish Russian domination in the so-called “external empire” has prompted a discussion on the most proper and adequate political means of response. Indeed, dramatic developments in Georgia have created a common dilemma for Estonia and the rest of the Eastern European countries.

"POLICY PAPERS" Nr 2/2009 "Polityka bezpieczeństwa energetycznego UE"

Autor: Tomasz Niedziółka |
06.08.2009

W XXI wieku dużą rolę i znaczenie w kształtowaniu relacji między państwami odgrywa i będzie odgrywał dostęp do źródeł energii. Unia Europejska, nie chcąc jedynie ulegać zmieniającej się naprędce rzeczywistości, powinna przedsięwziąć kroki, pozwalające w długim okresie czasu tę właśnie zmieniającą się rzeczywistość kształtować. Celowi temu służą wieloetapowe prace prowadzone przez instytucje europejskie, a także rozmowy na szczeblu międzynarodowym oraz ustalenia, zmierzające do wprowadzenia długofalowej, wspólnej dla całej Unii Europejskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego.

 

"POLICY PAPERS" Nr 23/2009 "Homa - mur na izraelskim niebie"

Autor: Rafał Ciastoń |
04.08.2009

Proliferacja technologii balistycznych sprawia, iż coraz więcej państw pracuje obecnie nad systemami zdolnymi do zwalczania tego rodzaju rakiet. Poza Stanami Zjednoczonymi są to m.in. Japonia, Korea Południowa, Indie oraz Izrael. Wszystkie one są zagrożone atakiem ze strony swoich mniej lub bardziej przewidywalnych i stabilnych sąsiadów. W szczególnie niekorzystnej sytuacji znajduje się Izrael, któremu reżim Islamskiej Republiki Iranu wręcz odmawia prawa do istnienia. Po I Wojnie w Zatoce program National Defense System, w ramach którego rozwijano projekt Arrow, stał się jednym z priorytetów izraelskiej polityki obronnej. Aby koordynować jego rozwój, w strukturach Ministerstwa Obrony powołano Israel Missile Defense Organization, a w jej ramach Zarząd „Homa” (hebr. „mur”; którą to nazwą opatrzono następnie cały projektowany system).

 

"POLICY PAPERS" Nr 22/2009 "Polityka zagraniczna RFN po wyborach - czas na zmiany?"

Autor: Dominik Jankowski |
01.08.2009

Wrześniowe wybory parlamentarne z pewnością odpowiedzą na liczne pytania dotyczące przyszłości polityki wewnętrznej czy gospodarczej RFN. Globalny kryzys ekonomiczny odciśnie swoje piętno zwłaszcza w sposobie myślenia o tych dwóch aspektach życia politycznego. Wydawałoby się, że tym samym należy się spodziewać zmian także w niemieckiej polityce zagranicznej, jako że pokryzysowy obraz stosunków międzynarodowych wymusi z pewnością na wielu rządach pewne modyfikacje w ich dotychczasowej strategii międzynarodowej. Nie należy się jednak spodziewać znaczącej metamorfozy niemieckich elit w spojrzeniu na politykę zagraniczną i dyplomację. Od zjednoczenia Niemiec ten obszar bowiem należy uznać za jeden z tych, który w największym stopniu nacechowany jest obecnością ponadpartyjnego konsensusu.

"POLICY PAPERS" Nr 21/2009 "Tarcza czy Egida ?"

Autor: Rafał Ciastoń |
20.07.2009

Przy okazji niedawnego moskiewskiego szczytu przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych pojawiły się doniesienia, iż te ostatnie rozważają zastąpienie lądowego komponentu Missile Defense systemami morskimi. Warto przyjrzeć się więc bliżej zmianom w amerykańskim podejściu do projektu tarczy.