Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 8/2011: "Niemcy wobec kryzysu w Afryce Północnej"

Autor: Mariusz Jankowski |
04.04.2011

Wybuch rewolucji w krajach Afryki Północnej stał się ważnym sprawdzianem dla polityki międzynarodowej Republiki Federalnej Niemiec. Tradycyjnie szeroki konsensus głównych sił politycznych w odniesieniu do podstawowych celów polityki zagranicznej jest osłabiany przez kampanię wyborczą do Landtagów. Interwencja zbrojna koalicji międzynarodowej w Libii może mieć dalekosiężne konsekwencje dla niemieckich starań o stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Coraz więcej faktów przemawia za tym, że niemiecka suwerenność w polityce bezpieczeństwa nie jest ograniczana z zewnątrz, ale cierpi na brak spójnej wizji.

"POLICY PAPERS" nr 11/2011 "Rozpad Sudanu - geneza konfliktu i secesji Południa"

Autor: Anna Stańczyk |
30.03.2011

Trudno precyzyjnie wskazać konkretną datę początku konfliktu między Północą a Południem Sudanu. Z pewnością sięga on jeszcze czasów kolonialnych, a stopniowo narastające napięcia doprowadziły do wybuchu dwóch wojen domowych zaliczanych do najkrwawszych w Afryce. Konflikt w Sudanie charakteryzuje się złożonym podłożem politycznym, ekonomicznym, religijnym i etnicznym. Czy zakończone sukcesem referendum niepodległościowe na Południu i rychłe ogłoszenie przezeń niepodległości stanowi szansę na zakończenie konfliktu między Pólnocą a Południem Sudanu?


"POLICY PAPERS" nr 10/2011 "Bahrajn - kolejna kostka w regionalnym dominie?"

Autor: Rafał Ciastoń |
28.03.2011

Samospalenie tunezyjskiego handlarza owoców zapoczątkowało w tym kraju falę ulicznych protestów, która szybko zmiotła rząd prezydenta Ben Alego i równie gwałtownie rozlała się po całej Afryce Północnej. Tunezja, Egipt, a następnie interwencja w Libii zdominowały medialny przekaz na tyle, że na rozwój sytuacji w niewielkim Bahrajnie zwrócili uwagę niemal wyłącznie ci, którzy zawodowo zajmują się śledzeniem wydarzeń w regionie Bliskiego Wschodu. Tymczasem rozwój sytuacji w tym kraju może mieć wielki wpływ na układ sił na Półwyspie Arabskim, poważnie ograniczyć możliwości działania Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej i zaowocować wzrostem pozycji Islamskiej Republiki Iranu.

Biuletyn OPINIE nr 7/2011: "Syria - kolejna arabska rewolucja?"

Autor: Marcin Toboła |
25.03.2011

„Bóg, Syria i wolność” - to najbardziej charakterystyczne spośród wielu haseł wznoszonych już niemal od tygodnia przez uczestników demonstracji w mieście Dera w południowej Syrii. Czy mamy do czynienia z kolejną "kostką domina" w bliskowschodniej układance rewolucyjnej? A jeśli tak, to czy Syria pójdzie śladem Tunezji i Egiptu, czy może Libii?

Raport Fundacji Amicus Europae "Bieda i wykluczenie społeczne"

Autor: Rafał Bakalarczyk |
24.03.2011
Raport Fundacji Amicus Europae

Głównym celem Raportu jest pokazanie – na przykładzie Polski oraz doświadczeń innych krajów – że problem ubóstwa i wykluczenia społecznego wymaga przeciwdziałania nie tylko ze względu na imperatyw etyczny, ale także ze względów praktycznych, związanych z efektywnością gospodarowania oraz stabilnością systemu społeczno-politycznego.