Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 6/2013: "Wpływ Arabskiej Wiosny na gospodarkę światową"

Autor: Paweł Godlewski |
12.03.2013

Niepokoje społeczne w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, które wybuchły z pełną mocą na przełomie 2010 i 2011 roku, doprowadziły na tym obszarze do głębokich zmian politycznych. W tym procesie swoją rolę odegrał Sojusz Północnoatlantycki, którego poparcie polityczne i finansowe oraz wsparcie wojskowe były jednym z ważnych elementów powstałej reakcji łańcuchowej. Efekty zmian, jakie nastąpiły po przemianach w poszczególnych krajach, okazały się jednak w pewnym sensie sprzeczne z gospodarczymi interesami państw NATO, zwłaszcza tymi odnoszącymi się do aspektów ekonomicznych.

Biuletyn "OPINIE" nr 5/2013: "UE – Ukraina: problemów ciąg dalszy"

Autor: Piotr Kuspys |
08.03.2013

Niespełna dwa tygodnie po szczycie UE-Ukraina, na którym padły słowa o konieczności zreformowania ukraińskiego sądownictwa, zakończeniu prześladowań opozycji i uwolnieniu więźniów politycznych, Kijów ponownie sięga do wątpliwych metod. Bagatelizując oczekiwania ze strony Brukseli, Ukraina wydaje się wysyłać jasny sygnał do europejskich polityków – „nie zamierzamy dążyć do integracji europejskiej za wszelką cenę”. Czy rzeczywiście jednak sprawa Julii Tymoszenko, a teraz również jej obrońcy, powinny zaważyć na przyszłości wielomilionowego narodu i przekreślić szanse na podpisanie umowy o stowarzyszeniu między Ukrainą a UE?

Raport Fundacji Amicus Europae "Arktyka jako nowy obszar geopolitycznej rywalizacji państw i mocarstw"

Autor: Michał Jarocki, Michał Łuszczuk, Krzysztof Kubiak, Paweł Godlewski |
26.02.2013
Raport Fundacji Amicus Europae

Raport Fundacji Amicus Europae pt. "Arktyka jako nowy obszar geopolitycznej rywalizacji państw i mocarstw". jest owocem debaty, jaka miała miejsce podczas seminarium eksperckiego zorganizowanego przez Fundację w dn. 21 listopada 2012 roku.

Niniejsza publikacja zawiera najważniejsze wnioski i rekomendacje z tego spotkania.

 

 

Biuletyn "OPINIE" nr 4/2013: "Przyszłość stosunków Japonii i Korei Płn."

Autor: Małgorzata Citko |
25.02.2013

Najnowsza historia kontynentu azjatyckiego sprawiła, iż Japonia i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD), potocznie zwana Koreą Płn. są nie tylko krajami, które dzieli głębia Morza Japońskiego, lecz również przepaść polityczna, systemowa oraz ideologiczna. Powodem takiego stanu rzeczy jest obowiązujący nadal w Azji porządek geopolityczny, będący pozostałością po II w. św., Wojnie Koreańskiej oraz konflikcie amerykańsko-sowieckim, zwanym Zimną Wojną.

Biuletyn "OPINIE" nr 3/2013: "Szczyt UE – Ukraina: bez szans na przełom?"

Autor: Piotr Kuspys |
22.02.2013

W poniedziałek, 25 lutego, w Brukseli odbędzie się szczyt UE-Ukraina. Poprzednie spotkanie na najwyższym szczeblu miało miejsce 19 grudnia 2011 roku również w poniedziałek. Wielu ekspertów zadaje sobie pytanie, czy kolejny szczyt, odbywający się w cieniu Julii Tymoszenko, będzie tak samo bezowocny, jak poprzedni.