Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 9/2013 "Rosyjska odpowiedź na <<�łupki>>"

Autor: Piotra A. Maciążek |
19.03.2013

Nie od dziś eksperci i komentatorzy podkreślają znaczenie łupkowej rewolucji, szczególnie w kontekście Rosji, której budżet jest mocno uzależniony od eksportu surowców energetycznych. Mało pisze się natomiast na temat tego, jak Kreml przygotowuje się na nadchodzące, niespokojne czasy. Spróbujmy więc pochylić się nad tym zagadnieniem.

"POLICY PAPERS" nr 8/2013 "Grenlandia na drodze do suwerenności?"

Autor: Michał Jarocki |
15.03.2013

Zmiany klimatyczne w Arktyce nie pozostają bez wpływu na sytuację polityczną Grenlandii. Znajdująca się w politycznej zależności od Danii wyspa staje się istotnym czynnikiem przemian geopolitycznych, mających miejsce w regionie. Są one dla niej z jednej strony szansą na uzyskanie daleko idącej autonomii, która w dłuższej perspektywie mogłaby przerodzić się w pełną suwerenność. Z drugiej zaś, długoterminowe konsekwencje przewidywanych wydarzeń mogą okazać się zgubne dla jej struktury społecznej i struktur państwowych.

Biuletyn "OPINIE" nr 6/2013: "Wpływ Arabskiej Wiosny na gospodarkę światową"

Autor: Paweł Godlewski |
12.03.2013

Niepokoje społeczne w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, które wybuchły z pełną mocą na przełomie 2010 i 2011 roku, doprowadziły na tym obszarze do głębokich zmian politycznych. W tym procesie swoją rolę odegrał Sojusz Północnoatlantycki, którego poparcie polityczne i finansowe oraz wsparcie wojskowe były jednym z ważnych elementów powstałej reakcji łańcuchowej. Efekty zmian, jakie nastąpiły po przemianach w poszczególnych krajach, okazały się jednak w pewnym sensie sprzeczne z gospodarczymi interesami państw NATO, zwłaszcza tymi odnoszącymi się do aspektów ekonomicznych.

Biuletyn "OPINIE" nr 5/2013: "UE – Ukraina: problemów ciąg dalszy"

Autor: Piotr Kuspys |
08.03.2013

Niespełna dwa tygodnie po szczycie UE-Ukraina, na którym padły słowa o konieczności zreformowania ukraińskiego sądownictwa, zakończeniu prześladowań opozycji i uwolnieniu więźniów politycznych, Kijów ponownie sięga do wątpliwych metod. Bagatelizując oczekiwania ze strony Brukseli, Ukraina wydaje się wysyłać jasny sygnał do europejskich polityków – „nie zamierzamy dążyć do integracji europejskiej za wszelką cenę”. Czy rzeczywiście jednak sprawa Julii Tymoszenko, a teraz również jej obrońcy, powinny zaważyć na przyszłości wielomilionowego narodu i przekreślić szanse na podpisanie umowy o stowarzyszeniu między Ukrainą a UE?

Raport Fundacji Amicus Europae "Arktyka jako nowy obszar geopolitycznej rywalizacji państw i mocarstw"

Autor: Michał Jarocki, Michał Łuszczuk, Krzysztof Kubiak, Paweł Godlewski |
26.02.2013
Raport Fundacji Amicus Europae

Raport Fundacji Amicus Europae pt. "Arktyka jako nowy obszar geopolitycznej rywalizacji państw i mocarstw". jest owocem debaty, jaka miała miejsce podczas seminarium eksperckiego zorganizowanego przez Fundację w dn. 21 listopada 2012 roku.

Niniejsza publikacja zawiera najważniejsze wnioski i rekomendacje z tego spotkania.